2018 Допуснати рисунки

ТЕМА НА РИСУНКИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА:
„Мир и Любов“
В РАМКИТЕ НА 14-ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА „ДЪГА ОТ ТАЛАНТИ“ 2018 – ПЛОВДИВ
Към международен проект „ДЕЦА ЗА ИЗКУСТВОТО!” нa EUROPEAN ASOCIACION “EL ARTE MUNDO”

5-8 годишни

9-13 годишни

12-17 годишни

С непълни данни:

Категории
Facebook страница