BALLET 2017

SOLO-MINI T C I T C I T C I T C I T C I
347 1 Lisa variation from the ballet Badly preserved girl, Лиза вариация от балета „Зле запазеното момиче“ 7 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 8 9 9 9 122
345 2 A variation of Amur from the ballet „Don Quixote“, Вариация на Амур от балета „Дон Кихот“ 6 6 6 6 6 7 5 4 5 6 6 5 6 6 6 86
353 3 Вариация ня Одета от 2. действие на „Лебедово езеро“, A variation of Odette from 2 Action of „Swan Lake“ 4 4 4 4 5 5 6 4 7 6 5 5 7 7 7 80
351 4 Фея „Нежност“ из балета Спящата красавица, Fairy „Tenderness“ from the ballet Sleeping Beauty 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 7 7 7 68
348 5 Variation of Kitri from the ballet Don Quixote, Вариация на Китри от балета Дон Кихот 7 6 6 6 5 6 8 3 9 5 5 5 8 8 8 95
352 6 Фея „Нежност“ из балета Спящата красавица, Fairy of Tenderness from the ballet Sleeping Beauty 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 6 6 6 62
355 7 Принцесата на камбанките, Princess of bells 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 5 5 5 58
346 8 Variation from the ballet „Paquita“, Вариация от балета „Пахита“ 7 8 7 5 6 6 4 4 8 4 4 4 7 7 7 88
350 9 Fairy of Tenderness variation from the ballet Sleeping Beauty, Фея Нежност вариация от балета Спящата красавица 6 7 7 6 6 6 5 5 7 5 5 6 8 8 8 95
354 # Вариация на Китри от 2. действие на „Дон Кихот“, Variation of Kitri from 2 Action of „Don Quixote“ 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 66
356 # Полка, Polka 8 8 8 3 3 3 4 3 5 4 4 4 6 6 6 75
349 # A variation of Paquita ballet Paquita, Вариация на Пахита от балета Пахита 8 9 9 6 7 8 6 5 10 7 7 7 6 6 6 107
11:30 h
SOLO-KIDS
361 1 Silver Fairy variation from the ballet „Sleeping Beauty“, Сребърната фея вариация от балета „Спящата красавица“ 9 9 9 6 6 6 5 3 8 6 6 7 6 6 6 98
359 2 Variation from the ballet Don Quixote IV action, Вариация от балета Дон Кихот IV действието 0
357 3 Полка-Анна, Polka-Anna 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 5 5 5 53
358 4 Fairy doll, Куклената фея 5 6 6 7 6 7 6 6 7 6 6 7 9 9 9 102
363 5 Paquita, Пахита 3 4 4 5 5 6 4 3 8 5 5 5 8 8 8 81
364 6 Thumbelina, Палечка 3 4 3 4 3 4 4 1 4 2 2 2 5 5 5 51
365 7 Princess Florina, Принцеса Флорина 8 9 9 6 6 7 5 5 8 6 6 6 7 7 7 102
362 8 A variation of Fairy Doll from the Ballet „Fairy Doll“, Вариация на Куклената фея от балета „Куклената фея“ 3 3 4 5 5 6 4 4 8 3 3 3 5 5 5 66
360 9 Lisa variation from the ballet „Bad Girl protection“,  Лиза вариация от балета „Зле опазеното момиче“ 0
11:50 h
SOLO-JUNIOR
369 1 Fairy of Courage variation from the ballet „Don Quixote“, Феята на Смелостта вариация от балета „Дон Кихот“ 3 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 7 7 7 71
491 2 Вариация на Есмералда от балета Есмералда, Esmeralda variation from the ballet Esmeralda 7 8 8 5 7 6 6 8 7 4 5 5 9 9 9 103
372 3 Variation of Kitri -IV action from the ballet „Don Quixote“, Вариация на Китри 4 действие от балета „Дон Кихот“ 5 6 6 6 6 7 5 5 7 5 5 6 8 8 8 93
367 4 Variation from Swan Lake, Вариация от Лебедово езеро 8 8 8 6 7 6 5 5 7 5 6 6 7 7 7 98
366 5 A variation of the classic pas de deux, Вариация на класическо па де дьо 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 6 6 6 69
368 6 Variation from Swan Lake, Вариация от Лебедово езеро 9 8 8 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6` 6 6 87
370 7 Variation of Kitri from the ballet „Don Quixote“ 4 action, Вариация на Китри от балета „Дон Кихот“ 4 действие 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 61
492 8 Вариация на Гамзати от балета Баядерка, Gamzati variation from the ballet La Bayadere 6 7 7 5 4 6 4 1 4 5 6 6 8 8 8 85
371 9 A variation of Pas de trois from the ballet „Le Corsaire“, Вариация на Па де Троа от балета „Корсар“ 8 7 7 6 7 7 5 5 7 7 7 7 9 9 9 107
12:15 h
SOLO-SENIOR
376 1 Coppelia Act III Variation, Копелия Действие III Вариация 5 6 6 6 7 7 9 8 6 7 6 6 9 8 9 105
373 2 Tchaikowski Variation, Чайковски вариация 9 9 9 5 6 6 6 8 6 7 7 7 6 6 6 103
374 3 Variation from the ballet „The Nutcracker“, Вариация от балета „Лешникотрошачката“ 3 3 3 1 1 2 3 1 4 2 2 2 5 5 5 42
377 4 Valeriq Obretenova 0
375 5 Kitri III act, Китри 3 действие 10 10 10 8 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 127
378 6 Gamzati variation from the ballet La Bayadere, Гамзати вариация от балета Баядерка 3 4 4 4 5 6 4 6 6 4 4 4 6 6 6 72
516 7 Violant Fairy 7 8 7 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 5 5 84
12:35 h
GROUP-SENIOR
389 1 Alles Walzer, Алес Валцер 10 10 10 9 9 10 8 9 9 7 7 7 10 10 10 135
DUO-MINI
379 1 Ladybugs, Калинки 9 9 10 7 7 8 9 9 9 7 7 8 10 10 10 129
380 2 Teardrop waltz 8 8 8 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
GROUP-SENIOR
392 2 Poutpourri, Потпури 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 144
DUO/TRIO-KIDS
381 1 Вариация на Ундини, A variation of Undini 6 7 7 3 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 73
382 2 Variation Day and Night, Вариация Ден и Нощ 7 8 8 4 4 5 4 3 6 5 6 6 7 7 7 87
386 3 The autumn, Есента 8 8 8 5 5 6 7 6 9 6 8 8 8 8 8 108
DUO-JUNIOR/SENIOR
383 1 J-Pizzicato, Пицикато 8 9 8 6 6 7 6 7 7 6 6 6 8 8 8
384 2 S-Pizzicato, Пицикато 7 9 8 5 6 5 5 7 7 6 6 6 7 7 7 98
385 3 S-Sherazade 9 9 9 7 8 9 7 8 8 7 7 7 9 9 9 122
515 4 S-Corsaro pas de deux 10 10 10 9 9 9 7 9 8 8 8 8 10 19 19 153
0
GROUP 0
388 1 M-Скъпоценни камъни, Gems 6 7 7 3 4 4 4 3 4 4 4 4 6 6 6 72
390 2 M-Валсът на Палечка, Waltz of Thumbelina 9 9 9 5 6 7 4 5 5 5 6 6 7 7 7 97
391 3 K-Валс на часовете, Waltz of the hours 6 5 6 4 4 4 5 6 6 4 4 4 6 6 6 76
393 4 S-Western Simphony, Западна симфония 10 10 10 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 133
Категории
Facebook страница