РЕЗУЛТАТИ * RESULTS * LIRICAL 2017

LIRICAL / NEO CLASSIC
STAR NO NO CHOREOGRAPHY
SOLO-JUNIOR-QUALIFICATION T C I
404 1 „ To build a house”, ДА ПОСТРОЯ ДОМ 6 6 7 5 6 7 6 6 5 5 6 6 71
406 2 SADNESS, ТЪГА 5 5 7 2 3 3 4 4 4 4 5 5 51
405 3 „ЗАПОМНИ ИМЕТО МИ  “ – „Remember my name” 9 8 9 7 7 8 7 7 8 7 8 8 93
408 4 LAST SCREAM, ПОСЛЕДЕН ПИСЪК 6 7 7 4 4 4 4 3 4 4 5 5 57
409 5 Where the light gets in, OT КЪДЕТО СВЕТЛИНАТА ПОПАДНЕ ВЪТРЕ 7 7 7 7 8 7 4 4 4 5 4 5 69
412 6 „BOUND TO YOU”- „СВЪРЗАНА С ТЕБ” 7 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 69
410 7 I’m a human, АЗ СЪМ ЧОВЕК 6 7 7 3 3 4 5 5 4 4 5 5 58
411 8 “ My Dream „, МОЯТА МЕЧТА 9 8 8 7 5 6 5 4 4 4 4 5 69
413 9 „АЗ УМРЯХ В КАТАСТРОФА! ”- „ I died in the crash” 10 10 9 8 3 5 9 7 8 5 3 4 81
414 10 Angel, АНГЕЛ 0
403 11 „Stand in the light“ – „Стой в светлината“ 9 9 9 8 8 8 9 9 9 6 6 7 97
SOLO-SENIOR
415 1 Body love, ЛЮБОВТА НА ТЯЛОТО 10 10 9 10 8 10 10 10 10 8 8 8 111
416 2 „Why,  Sweet People? ”- “ ЗАЩО, МИЛИ ХОРА?” 9 9 8 8 9 9 9 8 8 6 6 7 96
418 3 Loneliness, САМОТА 6 5 8 2 2 3 4 3 3 4 4 5 49
417 4 “ BELIEVE IN ME “ – „ ВЯРВАЙ В МЕН” 9 9 9 8 8 8 9 8 9 7 7 7 98
0
SOLO-MINI
396 1 „LITTLE BIRD“ –„МАЛКА ПТИЦА” 8 8 9 5 6 7 6 6 6 5 4 5 75
394 2 Мечта, DREAM 6 6 8 4 2 4 3 2 5 3 3 5 51
395 3 Lonely doll, САМОТНА КУКЛА 7 7 8 7 7 7 6 6 7 6 6 6 80
397 4 „YOU ARE MY WORLD“- “ТИ СИ МОЯТ СВЯТ” 6 6 7 6 6 7 5 5 5 4 4 4 65
SOLO-JUNIOR-FINAL
1 403 9 9 9 9 10 9 10 10 10 7 8 7 107
2 405 9 8 9 7 8 7 8 7 8 7 8 7 93
3 413 10 9 9 8 3 5 9 7 8 6 5 6 85
4 404 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 76
5 409 8 8 8 7 8 8 3 4 4 5 5 6 74
6 412 7 6 6 6 7 7 3 5 5 4 4 4 64
411 9 7 8 7 6 6 3 3 3 4 4 5 65
SOLO-KIDS
398 1 Товарът на Живота, The load of Life 7 6 7 2 2 3 5 5 5 3 3 3 51
401 2 „Fear” – „Страх” 6 6 7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 58
493 3 „Странна птица“, STRANGE BIRD 6 5 6 3 3 3 3 3 3 5 5 5 50
400 4 „All I Want» – „Всичко, което искам“ 7 7 7 4 6 6 5 4 4 5 6 6 67
399 5 По стъпките на моето бъдеще, ON THE STEPS OF MY FUTURE 6 7 7 3 3 4 4 5 5 4 4 5 57
402 6 „LITTLE WORRIER  „-“Малък войн” 7 7 8 4 4 5 4 5 5 4 4 5 62
0
DUO-JUNIOR/SENIOR
419 1 J-“I Will Always Love You” / „ ВИНАГИ ЩЕ ТЕ ОБИЧАМ” 6 7 8 4 4 5 6 6 6 5 5 6 68
420 2 J-„Next to you“ – „ ДО ТЕБ” 6 8 8 5 5 6 6 6 7 5 5 5 72
421 3 J-“Mirror” / „ Отражение” 7 8 8 5 6 6 6 6 6 5 5 5 73
422 4 S-“Ne me quitte pas !“ /„НЕ МЕ НАПУСКАЙ!” 8 9 9 7 8 8 8 8 8 7 7 7 94
GROUP/FORMATION
425 1 M-„Halleluiah”, АЛЕЛУЯ 8 7 8 6 7 7 5 5 5 5 6 7 76
424 2 J-Танцуващи в светлината, Dancing in the light 7 7 8 5 5 5 5 7 5 6 6 6 72
426 3 J-Swans, ЛЕБЕДИ 6 6 7 4 4 5 3 4 7 4 4 5 59
427 4 J-Река, RIVER 9 9 9 8 9 8 9 10 10 8 9 9 107
428 5 K-„Не бросай меня, мама!”, Do not leave me, Mom 8 9 8 5 6 6 8 9 9 5 5 6 84
256 6 K-„Рoliceman“ 6 6 7 4 4 4 4 4 5 4 4 5 57
Категории
Facebook страница