OPEN 2017

СЪВРЕМЕННИ-OPEN
STAR NO NO CHOREOGRAPHY
SOLO-JUNIOR-QUALIFICATION
211 1 Ще се боря до край, I WILL FIGHT TILL THE END 6 6 5 3 3 3 7 6 6 6 6 6 8 8 8 87
216 2 „Gorgon Medusa“ – “МЕДУЗА ГОРГОНА” 8 7 7 9 8 8 8 7 7 8 9 8 10 10 9 123 f
220 3 Черна магия, BLACK MAGIC 6 5 5 5 5 4 9 6 7 7 9 8 9 9 9 103 f
213 4 „Mystery Cat” – „МИСТЕРИОЗНОТО КОТЕ” 5 5 5 4 3 5 7 6 7 5 5 5 7 7 7 83
214 5 Душата на балерината, THE SOUL OF THE BALLERINA 8 7 7 5 5 6 10 9 10 9 9 10 10 10 10 125 f
519 6 Persecuted / Преследвана 6 5 5 3 2 3 6 6 6 5 6 5 8 8 8 82
223 7 “МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ГЕЙША” / “Memoirs of a Geisha” 7 7 7 4 5 6 7 6 7 5 6 6 9 9 9 100
222 8 Медуза Горгона, Medusa Gorgon 6 5 4 3 3 5 8 7 7 7 7 8 8 8 8 94
224 9 „Raven „ / „Гарван” 5 4 4 4 3 3 8 7 8 4 5 4 8 7 8 82
215 10 Да останем хора, LETS BE HUMANS 8 7 8 2 2 2 8 7 8 5 5 5 7 7 7 88
217 11 „HEART OF CLOWN » – „СЪРЦЕ НА КЛОУН” 6 7 7 7 8 8 9 9 9 7 8 7 9 9 9 119 f
218 12 “ BLACK SWAN “ – „ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД” 7 6 5 2 3 2 7 7 7 4 4 4 9 9 9 85
219 13 „Joker“ – „Жокер“ 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 7 7 7 121 f
225 14 „The Woman In Black”  – „ЖЕНА В ЧЕРНО” 4 5 4 3 4 3 7 7 7 7 6 7 6 6 6 82
212 15 Раздвоена, Bifurcate 7 7 6 2 2 3 8 7 7 9 10 9 8 8 8 101 f
500 16 Есен, Autumn 7 6 6 2 2 2 7 7 7 5 5 4 8 7 6 81
513 17 Imagination, Въображение 6 7 7 4 5 5 8 7 8 6 6 6 7 6 6 94
0
SOLO-KIDS
198 1 “The last dance of the white swan “/„Последният танц на белия лебед” . 5 6 7 4 5 5 5 6 7 5 6 5 9 9 9 93
203 2 Дете от бъдещето, CHILD OF THE FUTURE 4 4 4 6 6 7 7 7 8 6 7 6 7 7 7 93
199 3 Forever Young” – „Завинаги млад” 3 3 3 3 4 4 5 6 6 3 4 4 6 7 6 67
205 4 Shatter my, 4 5 4 7 6 7 9 9 10 8 7 7 10 10 10 113
501 5 Пеперуда, Butterfly 6 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 6 6 6 71
200 6 „GLADIATOR“ – „ГЛАДИАТОР“ 3 3 4 3 2 3 5 4 7 5 5 5 8 8 8 73
208 7 Карибска Перла, Caribbean Pearl 4 4 3 3 4 5 5 4 6 3 4 4 7 7 7 70
201 8 „МОЛИТВА „ – « PRAYER» 4 4 4 5 5 5 6 6 7 4 4 5 9 9 9 86
209 9 Рио от Рио, RIO FROM RIO 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 6 6 6 59
202 10 “Champion chicken “/„Пиле- Шампион” 3 3 3 5 3 4 6 5 6 3 3 4 10 10 10 78
204 11 Омагьосаният кактус, Bewitched cactus 5 4 4 8 7 8 7 6 7 7 7 8 10 10 10 108
541 12 Снежен човек, Snow man 3 4 3 6 7 7 5 4 6 3 4 4 6 6 6 74
210 13 Агент -007, AGENT 007 3 3 4 3 4 4 5 4 6 4 4 4 8 8 8 72
0
SOLO-JUNIOR-FINAL
513 1 Imagination, Въображение 8 8 8 7 7 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 103 5
212 2 Раздвоена, Bifurcate 7 7 8 6 5 6 8 9 10 9 10 9 9 8 8 119 2
219 3 „Joker“ – „Жокер“ 7 6 7 4 4 6 8 9 9 8 9 9 8 7 8 109 4
217 4 „HEART OF CLOWN » – „СЪРЦЕ НА КЛОУН” 6 5 5 6 6 6 6 7 8 6 7 7 8 7 9 99 6
222 5 „HEART OF CLOWN » – „СЪРЦЕ НА КЛОУН” 7 5 6 7 6 6 9 10 10 7 7 7 8 8 9 112 3
223 6 “МЕМОАРИТЕ НА ЕДНА ГЕЙША” / “Memoirs of a Geisha” 6 7 7 7 7 7 7 8 8 6 7 6 8 9 9 109 4
214 7 Душата на балерината, THE SOUL OF THE BALLERINA 9 8 9 8 8 7 8 7 7 9 9 10 10 9 9 127 1
220 8 Черна магия, BLACK MAGIC 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 9 8 8 104 5
216 9 „Gorgon Medusa“ – “МЕДУЗА ГОРГОНА” 6 6 6 7 7 7 8 8 8 6 7 7 8 9 10 110 4
SOLO-MINI
226 1 “Kali – the goddess of death” / “Кали – богинята на смъртта” 6 6 5 7 6 7 8 8 9 7 7 7 9 8 9 109 3
228 2 Живот без прожектори, Life without floodlights 8 9 9 9 8 9 9 9 10 8 8 8 10 9 10 133 1
537 3 Освобождаване 0
172 4 „Аt crossroads”- „ На кръстопът” 8 8 8 8 10 9 8 8 7 6 6 7 9 10 9 121 2
0
0
SOLO-KIDS-FINAL
541 1 Снежен човек, Snow man 3 4 3 6 7 7 5 4 6 4 5 5 8 7 9 83 5
202 2 “Champion chicken “/„Пиле- Шампион” 4 3 3 8 7 8 6 6 7 6 7 7 10 9 10 101 3
201 3 „МОЛИТВА „ – « PRAYER» 3 3 3 6 5 5 5 5 6 4 4 4 9 9 10 81 6
203 4 Дете от бъдещето, CHILD OF THE FUTURE 5 5 4 6 6 7 5 5 7 5 6 6 8 7 8 90 4
198 5 “The last dance of the white swan “/„Последният танц на белия лебед” 5 6 5 8 8 9 9 9 10 7 7 7 9 9 9 117 1
204 6 Омагьосаният кактус, Bewitched cactus 5 4 4 9 9 9 6 7 8 7 8 7 8 8 9 108 2
205 7 Shatter my, 7 6 7 7 7 7 5 6 7 6 7 6 7 8 9 102 3
SOLO-MINI
197 1 „АНГЕЛ „-„ANGEL” 3 3 4 4 3 5 5 5 6 4 4 5 8 7 8 74 5
193 2 „Softness“ – „Нежност“ 5 4 5 4 3 4 5 6 6 5 6 6 10 8 10 87 3
504 3 Дъщерята на зимата, Daughter of winter 4 3 4 4 3 6 6 6 7 4 5 6 8 8 10 84 3
194 4 „ПИПИ – ПИПИЛОТА“- „Pippi – Pipilota” 3 3 3 4 3 5 4 4 6 5 5 5 7 7 8 72 6
207 5 Роза, ROSE 2 3 3 3 3 5 5 5 6 3 4 5 7 6 8 68 7
505 6 Принцесата и бялата роза, The Princess and the white rose 4 3 5 3 3 5 7 6 7 6 7 7 9 8 9 89 2
195 7 „ПИАНО“ –  „PIANO” 7 7 7 4 4 6 7 7 7 7 8 8 10 9 10 108 1
526 8 Little thief / Малък разбойник 4 3 4 4 3 6 5 5 6 4 5 5 8 9 9 80 4
196 9 I like it!, ХАРЕСВА МИ 6 5 7 5 4 7 7 6 7 4 3 4 8 8 9 90 2
503 10 Червената шапчица, Red Riding Hood 3 2 4 3 3 4 6 5 6 4 4 4 8 7 8 71 6
522 11 Dool / Кукла 4 4 5 3 3 4 6 6 6 5 5 5 7 7 8 78 5
0
0
DUO-MINI
232 1 Капки дъжд, Raindrops 4 5 5 5 4 5 6 7 6 4 4 4 7 8 8 82 2
229 2 „Dancing Cats“, ТАНЦУВАЩИ КОТКИ 5 6 7 5 4 5 4 6 7 4 5 5 8 8 9 88 1
230 3 „Day at the Circus“, ДЕН В ЦИРКА 4 4 5 4 3 5 5 6 7 4 5 4 7 8 9 80 3
233 4 Закачка, Tease 3 3 4 3 3 5 7 7 8 5 5 5 7 7 8 80 3
0
0
244 1 Три кокони, Three dames 5 6 7 4 6 7 6 7 8 5 6 6 8 8 9 98 2
245 2 “ ЗИМЕН СЪН” – „HIBERNATION” 6 7 8 5 4 6 7 8 8 6 7 7 9 9 10 107 1
0
DUO/TRIO-KIDS
231 1 Изгубено хвърчило, Lost kite 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 9 10 10 119 1
523 2 Тигри / Tigers 4 3 3 4 4 6 6 6 6 4 4 4 7 7 8 76 4
234 3 „КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ” –  „BEAUTY AND THE BEAST” 4 5 5 5 5 6 7 6 8 6 8 7 8 8 8 96 2
235 4 Afro Fusion, АФРО СЛИВАНЕ 6 6 6 8 7 8 9 8 8 8 8 8 9 9 10 118 1
246 5 Жар птици, Firebirds 4 4 5 4 5 5 7 7 7 4 5 4 7 7 9 84 3
DUO-JUNIOR
241 1 “Shape Of My Heart”–„Формата на сърцето ми” 5 5 6 6 6 7 7 8 8 3 4 4 7 8 8 92 3
236 2 Сбогуване с детството, Farewell to childhood 3 3 4 5 5 6 7 8 7 6 5 6 7 6 7 85 4
237 3 „Candy Man” 4 5 6 5 6 7 6 6 7 5 5 5 8 8 9 92 3
524 4 След Карнавала / After the carnaval 3 3 3 4 4 5 7 6 7 4 4 4 7 7 8 76 5
238 5 „Together we are stronger”-„ Заедно сме по-силни” 4 3 4 5 5 7 8 8 8 6 7 7 8 8 8 96 2
239 6 Две сестри, TWO SISTERS 7 7 7 7 6 7 8 8 9 8 8 8 10 10 9 119 1
DUO/TRIO-SENIOR
242 1 “Ghost “ /„Дух” 6 5 5 6 6 5 6 8 8 8 8 7 9 8 9 104 4
243 2 „We will wait you boys“ – „Ще ви чакаме момчета“ 6 7 6 8 8 8 8 8 8 7 7 6 8 8 8 111 3
470 3 Until death do us part, ДОКАТО СМЪРТТА НИ РАЗДЕЛИ 8 9 8 9 10 9 8 8 9 8 7 7 9 9 9 127 2
247 4 „ИЗБОРЪТ“ – „Choosing” 7 8 8 9 10 9 8 9 9 8 9 8 10 10 9 131 1
Категории
Facebook страница