BALKAN DANCE SPARTAKIADE

2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СПОРТЕН КЛУБ „ЗОКИ” – домакини
БФСТД-Българска Федерация по Спортни Танцови Дисциплини
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗКУСТВА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ „ЕРА-3000”

Ви канят на:

Балканска Танцова Спартакиада
МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС
За Купа „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”- 2018

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

с подкрепата на КЦМ 2000 АД
9, 10, 11.11 /петък, събота, неделя/
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-Велико Търново по:

СТИЛОВЕ:

 • АКРОБАТИК-ДЕНС
 • КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ
 • ЛИРИКЪЛ / КОНТЕМПОРАРИ – MODERN
 • ФОЛКЛОРНИ * ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ETNO / БОЛИВУД – BOLIWOOD / ОРИЕНТ
 • ТАНЦОВО ШОУ / ОPEN
 • МЮЗИКЪЛ / ДЖАЗ / ЛАТИНО ШОУ
 • STREET DANCE / MTV
 • МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ

ВЪЗРАСТИ:

 • МИНИ /до 8 г./,
 • ДЕЦА /9-11 г./,
 • ЮНОШИ /12-15 г./,
 • СЕНЬОРИ /над 16 г./,
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

КАТЕГОРИИ:

 • СОЛО,
 • ДУЕТ,
 • ТРИО,
 • ГРУПА /4-12 уч./,
 • ФОРМАЦИЯ /13-30 уч./

ПРОГРАМА:

9.11.2018 г./петък/ – 12:00 ч.

10:00 ч. – Регистрация
10-11:00 ч. – Проба на сцената:
11:00 ч. – Начало танцови стилове:

• 11:00 – MЮЗИКЪЛ ТЕАТЪР / ДЖАЗ / ЛАТИНО ШОУ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 12:30 – АКРОБАТИК ДЕНС – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 14:00 – МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 15:30 – WORKSHOP

17:00 – AWARDS

10.11.2018 г./събота/ – 8:00 ч.

8:00 ч. – Регистрация
8-8:30 ч. – Проба на сцената:
8:30 ч. – Начало танцови стилове:

• 8:30 – КОНТЕМПОРАРИ-МОДЕРН / LIRICAL – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 16:00 – СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – OУПЕН / ТАНЦОВО ШОУ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

20:00 – AWARDS

11.11.2018 г./неделя/

8:00 ч. – Регистрация
8-8:30 ч. – Проба на сцената:
8:30 ч. – Начало танцови стилове:

• 8:30 – ХАРАКТЕРНИ-ETNO / BOLLIWOOD – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 11:00 – КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

Събеседване с журито след приключване на състезателна категория при желание.

15:00 – WORKSHOP BALLET

16:00 – WORKSHOP MODERN

17:00 – WORKSHOP STREET DANCE

18:00 – AWARDS

***Организаторите си запазват правото на промяна според обстоятелствата!

• БОГАТ НАГРАДЕН ФОНД – ГРАМОТИ; ТРОФЕИ;

* МЕДАЛИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ГРУПИ И ФОРМАЦИИ,

* ПЛАКЕТИ,  СТИПЕДИИ – индивидуални и колективни; еднократни и дългосрочни.

• ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ ЮНОШИ И СЕНЬОРИ ПРИ СОЛА В СТИЛОВЕ: ОУПЕН/ТАНЦОВО ШОУ ; МОДЕРН / ЛИРИКЪЛ ; КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ ; ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ; АКРОБАТИЧНИ ТАНЦИ И В ДРУГИТЕ СТИЛОВЕ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ И ФИНАЛИ.

• ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ МИНИ И ДЕЦА ПРИ СОЛА

• МИС И МИСТЪР „СПАРТАКИАДА”
• ПРИЗ ЗА „ТАЛАНТ СПАРТАКИАДА”
• КУПА „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ: 5 лева – възрастни; Състезатели и участници влизат без вход

КАТЕГОРИИ/групови/:

 • МИНИ /до 8 г, 5 м./
 • ДЕЦА /8 г,6 м-11 г., 5 м/
 • ЮНОШИ /11 г., 6 м-15 г, 5 м./
 • СЕНЬОРИ /над 15 г., 6 м.-35/
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

КАТЕГОРИИ/сола/:

 • МИНИ /до 8 г, 11м./
 • ДЕЦА /9 г,-11 г., 11м/
 • ЮНОШИ /12 г.-15 г, 11м./
 • СЕНЬОРИ / 16 г.-35 г./
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

* Право на брой танци от един колектив за всяка възрастова група: до 3 танца във всяка категория и стил /за Домакините не се отнася/. За всеки следващ танц, над ограничението, се заплаща такса в троен размер.
* Един изпълнител има право на солови изпълнения в максимум 4 /четири/ стила. Същото важи и за дуети.
* Максимален брой сола и дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова група – 5 /пет, но минимум от 3-ма различни състезателя/. При желания над регламента, се заплаща такса в троен размер.
* При по-голям брой участници в определени категории, се провеждат квалификации и финали.
* При два или три танца от един и същ колектив в една и съща категория се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взима най-високо оцененото изпълнение.
* При голям брой участници, е възможно началният час в дни събота и неделя да бъде по-ранен.
* При недостатъчно участници в даден стил, възраст или категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
* При неспазване времевото ограничение, изпълненията ще бъдат принудително прекратявани и/или санкционирани в компонент „композиция“.
* При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ и/или техника. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

Важно!!!
Молим всички колективи, след като са изпратили своите музики и заявки за участие от тук да изпратят попълнена форма- Списък с имената и брой танци на e-mail: zayavka1@abv.bg

*** На вниманието на ръководителите: В един и същи ден ще бъдат изявите за повече от един танцов стил, което предполага дълга програма и предпоставки за умора на участниците, затова се обръщаме към хореографите да се съобразят с тези условия! Единствено ръководителите носят отговорност за преумора или контузии на свои състезатели по време на конкурсната и подготвителна част на територията на сградата! Медицинското лице, което ще бъде на разположение на организаторите в полза на участниците има правото да налага забрани за състезание по собствена аргументирана медицинска преценка! Прекрачването на такава забрана дава право на организаторите за дисквалификация на състезател или хореография.

ЖУРИ:

Резервни съдии:

 • Севдалина Мавродиева / Sevdalina Mavrodieva – Свободен Университет, Варна, хореограф на световни шампиони „Алексия“
 • Роберта Джурова / Roberta Dzhurova – НСА, хореограф на световни шампиони „Роберта балет“
 • Василена Шопова / Vasilena Shopova – Световна шампионка по: модерн/контемпорари; оупен; акроденс; Студентка 3-ти курс „Балетна педагогика“ в АМТИИ
 • Виктор Алеков / Viktor Alekov – Световен шампион по: модерн/контемпорари; оупен; Студент 3-ти курс „Балетна педагогика“ в АМТИИ
 • Яница Атанасова / Yanitsa Atanasova – NATFA, Bulgaria, Professional Dancer/Choreographer
 • Зорица Радловска / Zoritsa Radlovska – BFSDD, Bulgaria, International judge
 • Кремена Шопова / Kremena Shopova – BFSTD, Bulgaria, International judge

ЖУРИРАНЕТО СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ /всеки съдия разполага с компютър/ И Е ДОСТЪПНО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ПУБЛИКА ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ПОСРЕДСТВОМ МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН.
ОЦЕНЯВАТ СЕ 4 КОМПОНЕНТА С МАКСИМАЛЕН БАЛ 10 ТОЧКИ:
1. ТЕХНИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2. КОМПОЗИЦИЯ И ХОРЕОГРАФИЯ
3. СЦЕНИЧНО ПРИСЪСТВИЕ, ВИЗИЯ

Финалистите в най-оспорваните дисциплини се определят с явно гласуване на класираните места от членовете на журито.

Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници.

* Такса – участие- групи/формации – 5 евро / 10 лева  на участник за всеки танц.
* Сола, дуети: 10 евро / 20 лева за всеки танц и участник; Трио: 10 евро / 20 лева общо за танц.

ЗА ТАКСИ-УЧАСТИЕ:
ДСК-БАНКА
БФСТД „ЕРА-3000”, БУЛСТАТ: 160102683,
Банка ДСК, IBAN: BG44STSA93000019145837
основание: такси – СПАРТАКИАДА
• Съдействаме за настаняване на групи за нощувки по предварителна заявка.

За заявка-нощувки:
e-mail: antonov@dir.bg ; tel: 0888129644 ; 032/631891
Моля, преведете капаро по 10 лева на човек за нощувка до 10.10 на сметка:
„АНТОНОВ-ТРАВЕЛ“
SOCIETE GENERALE – ЕКСПРЕСБАНК
IBAN: BG53TTBB94001525493212
Титуляр: АНТОНОВ ЕООД
основание: НОЩУВКИ – СПАРТАКИАДА + ИМЕ НА КОЛЕКТИВА

ЗА ГРУПИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ:
СМЕТКА В ЕВРО:
BANK: SOCIETE GENERALE EXPRESS BANK
IBAN: BG84TTBB94001525493236
BIC: TTBBBG22
RECIPIENT: ANTONOV LTD

Моля, желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни:
Фирма или лице………………..
БУЛСТАТ………………………….
адрес……………………………….
МОЛ:……………………………….

• Краен срок за подаване на заявки за участие – 26 октомври ЗАЯВКА ТУК!!! Заявки-участие се подават директно от страницата на Федерацията, като за улеснение, могат да бъдат прикачени и музиките пак там: www.bfsdd.eu
ЗА КОНТАКТИ по всякакви въпроси относно Спартакиадата:
0886 315123-Кремена Шопова; 0885049070 – Зорица Радловска; 0899520391-Искра Илиева * e-mail: bfsdd1@gmail.com * www.bfsdd.eu
Е-МАЙЛ ЗА ЗАЯВКИ: zayavka1@abv.bg
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ, В ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

no place for criminals to hide and we will discount michael kors not allow them to peddle misery in our communities. „But this isn’t cheap Michael Kors just about putting in doors and locking up criminals. There’s also a huge need to reduce the harm caused by serious organised crime, stop the cycle of deprivation, and crucially give those who have been involved in serious organised crime the chance to turn their lives around. That’s why having charities such as Action for Children firmly at the heart of the cheap gucci handbags work of cheap Michael Kors Outlet the Taskforce is so important. „Since 2007, the Scottish Government’s Cashback for Communities programme has seized criminal cash and committed 75 million of it to chi flat iron community initiatives right across Scotland giving back over 1.5 million opportunities and activities for young people. „I’m proud that today’s activity took place in the Scottish Government funded Scottish Crime Campus, which is a very replica louboutin visible example of the collaborative approach we’re taking to tackling crime and which is the envy right across the world. „We’re
something the Scottish Government takes extremely seriously. „We are already seeing evidence of Scotland’s changing climate. Over the last few decades our climate has warmed, sea levels have risen, rainfall patterns have changed and we have been impacted by extreme weather events. As recently as this past winter, Scotland experienced the devastating effects extreme weather can bring and this is why we red bottoms have put well developed resilience arrangements in place to help Replica Christian Louboutin Shoes minimise their impacts. „Mitigation of climate change is undoubtedly of high importance that’s why our greenhouse gas emissions reduction targets set out in the Act are the most ambitious in Michael Kors outlet the world. But equally, adaptation is crucial. We must be as prepared and resilient as possible to deal with the impacts of climate change here in Scotland. „Our first statutory Climate Change Adaptation Programme is an important document for our future and our environment. It vibram five fingers sale contains a comprehensive package of measures clearly outlining our on going
Articles Connexes:

These are the average salaries of players in the NBA, NFL, MLB and NHL. Players in the NBA are the highest paid of cheap fake ray bans the four major sports leagues, while NFL players are the least paid, even though Cheap Michael kors Store the NFL generates the most amount of money each year of all the sports leagues.

I’ve been a fan of all replica oakleys four sports leagues for over four decades now. One of the things that has amazed cheap michael kors me over the years is the amount of money professional athletes can now make today. Pro athletes made decent money when I was a kid in the 1970s, fake ray bans fake ray bans but nothing like what they can make in 2015. The average pro athlete in any of the four major sports leagues makes more money in one season than the average American will make over a lifetime.

The average NBA player will make $5.1 million in salary in 2015. That is easily the highest average salary of the four major sports leagues in the United States. NBA players make the most money, on average, because there are fewer NBA players than NFL players, or NHL players or major league baseball players.

NBA teams can have a maximum of 15 players per team. There are 30 NBA teams. So there only a total of 450 NBA players. NBA teams play 82 regular season games, and the league has a long playoff season too, which will generate enough income to pay the players an average of $5.1 million this year.

With an average salary of $4 million, major league baseball players are the second highest paid players of the four major sports cheap fake ray bans leagues. There are 25 players on each of the 30 teams in MLB, or a total of 750 players.

MLB teams play 162 games cheap oakley sunglasses per season, which provides a ton of replica Christian Louboutin games for the league to generate income from. MLB revenues from network TV deals that include a game of the week, playoffs and the World Series doubled in 2014, fake oakleys outlet giving each team about $25 million a year more to spend just from that one revenue source. Baseball salaries are only headed higher.

NHL players make the third most money of the major sports leagues, with an average salary of $2.6 million. There are 23 players on fake ray bans each of cheap fake oakleys the 30 NHL teams for a total of 690 players.

I’m surprised that NHL players make as much as they do. One of the major papers in New York City used to show the weekly ratings of sports games on TV in the New York market. NHL games were always the lowest rated of any sport, and some of the ratings were incredibly low. A cheap fake ray bans Stanley Cup Finals game on NBC in 2007 was the lowest rated prime time program in fake oakleys outlet NBC history.

The irony of life. The NFL is easily the most popular of all the sports leagues in the fake oakleys outlet United States, but NFL players make, on average, the least amount of money at $2.1 million a year. That’s because of two reasons.

Each NFL team replica Christian Louboutin has 53 total players. There are 32 NFL teams for a total of 1,696 players. That’s almost four times the number of players in pro football than in the NBA, over 1,000 more players than the NHL has, and well over replica oakleys twice as many players as MLB has.

NFL teams only play 16 games in the regular season. That’s a just a fraction of the number of cheap michael kors games each if the other sports leagues play per year. Less games means less opportunity to generate income.

So there fake oakley sunglasses are a lot more NFL players than there are NBA, NHL or MLB players, and the teams play far fewer games. The NFL still generates a ton more income than the other leagues do because NFL football is so much more popular. Plus the Super Bowl alone generates incredible income for the NFL.

Super Bowl XLIV will Authenitc White Glenn Hall Jersey officially kickoff Elite Denis Savard Jersey on February 7, 2010. The Super Bowl is by far the Elite Red Artem ASnisimov Jersey most watched broadcast in America. It is estimated that approximately 93.2 million people viewed last year Super Bowl. That gives you aimpression of how large it really is. Almost 100 million people Authenitc Black Glenn Hall Jersey watch the Super Bowl every single year. A lot of Authenitc Chris Chelios Jersey popular singers and bands perform during the pre game and at the half time ceremonies of the Youth Chris Chelios Jersey game. The game day of Super Bowl Youth Glenn Hall Jersey is also Authenitc Black Chris Chelios Jersey known Elite Red Keith Magnuson Jersey as „the Super Bowl Sunday“. It is today considered to be an American Tradition to watch Super Bowl on Sunday. It is estimated that Americans eat over one ton of food during the Super Bowl Sunday game. The exclusive television broadcasting rights for the Super Bowl Sunday rotate among the Authenitc Corey Crawford Jersey Elite White Glenn Hall Jersey major American Television networks. The commercial Elite White Keith Magnuson Jersey airtime for the Kid Keith Magnuson Jersey Super Bowl televised Youth Joakim Nordstrom Jersey broadcast is the most exorbitant form of advertising due to its Elite Red Elite Black Keith Magnuson Jersey Artem ASnisimov Jersey high amount of Youth Elite Keith Magnuson Jersey Glenn Hall Jersey viewers. 30 seconds, and thirty Kid Joakim Nordstrom Jersey seconds only, of advertising
work worth doing. Put a process in place to help match people to Elite Red Chris Chelios Jersey the right work. There are many people in the organization that may have strong skills but no longer interested in work they are doing. Find new levels of work for them. There are also people in the organization who are very interested in aspects of the business but lack the skills. Give them new learning opportunities. When people enjoy their work, it becomes the reward itself especially for the older worker. Provide opportunities for self assessment, group collaboration and risk taking without penalty for failure. This would be more helpful than offering bonuses for achieving new goals. Behaviorism has not done anyone a favor with the carrot and stick approach. The problem with ranking and rating and competition Many high tech firms and others cherish their annual ranking and rating systems competing workers against each other. It drives away creativity, joy, and passion for workers. This approach may work short term for
Категории
Facebook страница