BALKAN DANCE SPARTAKIADE

2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СПОРТЕН КЛУБ „ЗОКИ” – домакини
БФСТД-Българска Федерация по Спортни Танцови Дисциплини
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗКУСТВА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ „ЕРА-3000”

Ви канят на:

Балканска Танцова Спартакиада
МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ КОНКУРС
За Купа „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”- 2018

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

с подкрепата на КЦМ 2000 АД
9, 10, 11.11 /петък, събота, неделя/
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-Велико Търново по:

СТИЛОВЕ:

 • АКРОБАТИК-ДЕНС
 • КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ
 • ЛИРИКЪЛ / КОНТЕМПОРАРИ – MODERN
 • ФОЛКЛОРНИ * ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ETNO / БОЛИВУД – BOLIWOOD / ОРИЕНТ
 • ТАНЦОВО ШОУ / ОPEN
 • МЮЗИКЪЛ / ДЖАЗ / ЛАТИНО ШОУ
 • STREET DANCE / MTV
 • МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ

ВЪЗРАСТИ:

 • МИНИ /до 8 г./,
 • ДЕЦА /9-11 г./,
 • ЮНОШИ /12-15 г./,
 • СЕНЬОРИ /над 16 г./,
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

КАТЕГОРИИ:

 • СОЛО,
 • ДУЕТ,
 • ТРИО,
 • ГРУПА /4-12 уч./,
 • ФОРМАЦИЯ /13-30 уч./

ПРОГРАМА:

9.11.2018 г./петък/ – 12:00 ч.

10:00 ч. – Регистрация
10-11:00 ч. – Проба на сцената:
11:00 ч. – Начало танцови стилове:

• 11:00 – MЮЗИКЪЛ ТЕАТЪР / ДЖАЗ / ЛАТИНО ШОУ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 12:30 – АКРОБАТИК ДЕНС – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 14:00 – МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 15:30 – WORKSHOP

17:00 – AWARDS

10.11.2018 г./събота/ – 8:00 ч.

8:00 ч. – Регистрация
8-8:30 ч. – Проба на сцената:
8:30 ч. – Начало танцови стилове:

• 8:30 – КОНТЕМПОРАРИ-МОДЕРН / LIRICAL – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 16:00 – СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – OУПЕН / ТАНЦОВО ШОУ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

20:00 – AWARDS

11.11.2018 г./неделя/

8:00 ч. – Регистрация
8-8:30 ч. – Проба на сцената:
8:30 ч. – Начало танцови стилове:

• 8:30 – ХАРАКТЕРНИ-ETNO / BOLLIWOOD – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

• 11:00 – КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ – Соло, дует/трио – до 2 мин., група /от 4-12 участника/-до 3 мин, формация / над 12 участника /- до 4 мин.

Събеседване с журито след приключване на състезателна категория при желание.

15:00 – WORKSHOP BALLET

16:00 – WORKSHOP MODERN

17:00 – WORKSHOP STREET DANCE

18:00 – AWARDS

***Организаторите си запазват правото на промяна според обстоятелствата!

• БОГАТ НАГРАДЕН ФОНД – ГРАМОТИ; ТРОФЕИ;

* МЕДАЛИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ГРУПИ И ФОРМАЦИИ,

* ПЛАКЕТИ,  СТИПЕДИИ – индивидуални и колективни; еднократни и дългосрочни.

• ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ ЮНОШИ И СЕНЬОРИ ПРИ СОЛА В СТИЛОВЕ: ОУПЕН/ТАНЦОВО ШОУ ; МОДЕРН / ЛИРИКЪЛ ; КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ ; ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ; АКРОБАТИЧНИ ТАНЦИ И В ДРУГИТЕ СТИЛОВЕ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ И ФИНАЛИ.

• ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ МИНИ И ДЕЦА ПРИ СОЛА

• МИС И МИСТЪР „СПАРТАКИАДА”
• ПРИЗ ЗА „ТАЛАНТ СПАРТАКИАДА”
• КУПА „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ: 5 лева – възрастни; Състезатели и участници влизат без вход

КАТЕГОРИИ/групови/:

 • МИНИ /до 8 г, 5 м./
 • ДЕЦА /8 г,6 м-11 г., 5 м/
 • ЮНОШИ /11 г., 6 м-15 г, 5 м./
 • СЕНЬОРИ /над 15 г., 6 м.-35/
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

КАТЕГОРИИ/сола/:

 • МИНИ /до 8 г, 11м./
 • ДЕЦА /9 г,-11 г., 11м/
 • ЮНОШИ /12 г.-15 г, 11м./
 • СЕНЬОРИ / 16 г.-35 г./
 • ВЕТЕРАНИ /след сеньори/

* Право на брой танци от един колектив за всяка възрастова група: до 3 танца във всяка категория и стил /за Домакините не се отнася/. За всеки следващ танц, над ограничението, се заплаща такса в троен размер.
* Един изпълнител има право на солови изпълнения в максимум 4 /четири/ стила. Същото важи и за дуети.
* Максимален брой сола и дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова група – 5 /пет, но минимум от 3-ма различни състезателя/. При желания над регламента, се заплаща такса в троен размер.
* При по-голям брой участници в определени категории, се провеждат квалификации и финали.
* При два или три танца от един и същ колектив в една и съща категория се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взима най-високо оцененото изпълнение.
* При голям брой участници, е възможно началният час в дни събота и неделя да бъде по-ранен.
* При недостатъчно участници в даден стил, възраст или категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
* При неспазване времевото ограничение, изпълненията ще бъдат принудително прекратявани и/или санкционирани в компонент „композиция“.
* При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ и/или техника. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

Важно!!!
Молим всички колективи, след като са изпратили своите музики и заявки за участие от тук да изпратят попълнена форма- Списък с имената и брой танци на e-mail: zayavka1@abv.bg

*** На вниманието на ръководителите: В един и същи ден ще бъдат изявите за повече от един танцов стил, което предполага дълга програма и предпоставки за умора на участниците, затова се обръщаме към хореографите да се съобразят с тези условия! Единствено ръководителите носят отговорност за преумора или контузии на свои състезатели по време на конкурсната и подготвителна част на територията на сградата! Медицинското лице, което ще бъде на разположение на организаторите в полза на участниците има правото да налага забрани за състезание по собствена аргументирана медицинска преценка! Прекрачването на такава забрана дава право на организаторите за дисквалификация на състезател или хореография.

ЖУРИ:

Резервни съдии:

 • Севдалина Мавродиева / Sevdalina Mavrodieva – Свободен Университет, Варна, хореограф на световни шампиони „Алексия“
 • Роберта Джурова / Roberta Dzhurova – НСА, хореограф на световни шампиони „Роберта балет“
 • Василена Шопова / Vasilena Shopova – Световна шампионка по: модерн/контемпорари; оупен; акроденс; Студентка 3-ти курс „Балетна педагогика“ в АМТИИ
 • Виктор Алеков / Viktor Alekov – Световен шампион по: модерн/контемпорари; оупен; Студент 3-ти курс „Балетна педагогика“ в АМТИИ
 • Яница Атанасова / Yanitsa Atanasova – NATFA, Bulgaria, Professional Dancer/Choreographer
 • Зорица Радловска / Zoritsa Radlovska – BFSDD, Bulgaria, International judge
 • Кремена Шопова / Kremena Shopova – BFSTD, Bulgaria, International judge

ЖУРИРАНЕТО СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ /всеки съдия разполага с компютър/ И Е ДОСТЪПНО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ПУБЛИКА ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ПОСРЕДСТВОМ МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН.
ОЦЕНЯВАТ СЕ 4 КОМПОНЕНТА С МАКСИМАЛЕН БАЛ 10 ТОЧКИ:
1. ТЕХНИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2. КОМПОЗИЦИЯ И ХОРЕОГРАФИЯ
3. СЦЕНИЧНО ПРИСЪСТВИЕ, ВИЗИЯ

Финалистите в най-оспорваните дисциплини се определят с явно гласуване на класираните места от членовете на журито.

Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници.

* Такса – участие- групи/формации – 5 евро / 10 лева  на участник за всеки танц.
* Сола, дуети: 10 евро / 20 лева за всеки танц и участник; Трио: 10 евро / 20 лева общо за танц.

ЗА ТАКСИ-УЧАСТИЕ:
ДСК-БАНКА
БФСТД „ЕРА-3000”, БУЛСТАТ: 160102683,
Банка ДСК, IBAN: BG44STSA93000019145837
основание: такси – СПАРТАКИАДА
• Съдействаме за настаняване на групи за нощувки по предварителна заявка.

За заявка-нощувки:
e-mail: antonov@dir.bg ; tel: 0888129644 ; 032/631891
Моля, преведете капаро по 10 лева на човек за нощувка до 10.10 на сметка:
„АНТОНОВ-ТРАВЕЛ“
SOCIETE GENERALE – ЕКСПРЕСБАНК
IBAN: BG53TTBB94001525493212
Титуляр: АНТОНОВ ЕООД
основание: НОЩУВКИ – СПАРТАКИАДА + ИМЕ НА КОЛЕКТИВА

ЗА ГРУПИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ:
СМЕТКА В ЕВРО:
BANK: SOCIETE GENERALE EXPRESS BANK
IBAN: BG84TTBB94001525493236
BIC: TTBBBG22
RECIPIENT: ANTONOV LTD

Моля, желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни:
Фирма или лице………………..
БУЛСТАТ………………………….
адрес……………………………….
МОЛ:……………………………….

• Краен срок за подаване на заявки за участие – 26 октомври ЗАЯВКА ТУК!!! Заявки-участие се подават директно от страницата на Федерацията, като за улеснение, могат да бъдат прикачени и музиките пак там: www.bfsdd.eu
ЗА КОНТАКТИ по всякакви въпроси относно Спартакиадата:
0886 315123-Кремена Шопова; 0885049070 – Зорица Радловска; 0899520391-Искра Илиева * e-mail: bfsdd1@gmail.com * www.bfsdd.eu
Е-МАЙЛ ЗА ЗАЯВКИ: zayavka1@abv.bg
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ, В ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Категории
Facebook страница