ОБЩИ УСЛОВИЯ-РЕГЛАМЕНТ

  • * Право на брой танци от един колектив за всяка възрастова група: до 3 танца във всяка категория и стил /за Домакините не се отнася/. За всеки следващ танц, над ограничението, се заплаща такса в троен размер.
  • * Един изпълнител има право на солови изпълнения в максимум 4 /четири/ стила. Същото важи и за дуети.
  • * Максимален брой сола и дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова група – 5 /пет, но минимум от 3-ма различни състезателя/. При желания над регламента, се заплаща такса в троен размер.
  • * При по-голям брой участници в определени категории, се провеждат квалификации и финали.
  • * При два или три танца от един и същ колектив в една и съща категория се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взима най-високо оцененото изпълнение.
  • * При голям брой участници, е възможно началният час в дни събота и неделя да бъде по-ранен.
  • * При недостатъчно участници в даден стил, възраст или категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
  • * При неспазване времевото ограничение, изпълненията ще бъдат принудително прекратявани и/или санкционирани в компонент „композиция“.
  • * При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ и/или техника. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.
  • *Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.

!!! Заявки-участие се подават директно от страницата на Федерацията, като за улеснение, могат да бъдат прикачени и музиките пак там: http://bfsdd.eu/zayavka-uchastie/

Внасяне такси-участие по банков път:
БФСТД „ЕРА-3000”, БУЛСТАТ: 160102683,
Банка ДСК, IBAN: BG44STSA93000019145837
основание: такси – СПАРТАКИАДА

ИНФОРМАЦИЯ И ВНАСЯНЕ НА КАПАРО ЗА НОЩУВКИ:

За заявка-нощувки:

e-mail: antonov55@dir.bg

Капаро на сметка:

„АНТОНОВ-ТРАВЕЛ“

SOCIETE GENERALE – ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG53TTBB94001525493212

Титуляр; АНТОНОВ ЕООД

основание: НОЩУВКИ – СПАРТАКИАДА + ИМЕ НА КОЛЕКТИВА

Моля, желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни:

Фирма или лице………………..
БУЛСТАТ………………………….
адрес……………………………….
МОЛ:……………………………….

Категории
Facebook страница