ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

*Възрастови групи за групови танци:

1. Мини – 5-7 г. /до 8 г. и 6 м. ненавършени/
2. Деца – 9-12 г. /от 8 г. 6 м. навършени до 11 г. 6 м. ненавършени/
3. Юноши – 13-16 г. /от 11 г. 6 м. до 15 г. и 6 месеца ненавършени/
4. Сеньори – 17-35 г. /от 15 г. и 6 месеца навършени/ Ветерани – над 35 г.

*Възрастови групи за сола:

1. Мини – 5-8 г. /до 8 г. и 12 м. ненавършени/
2. Деца – 9-12 г. /от 9 г. навършени до 12 г. 12 м. ненавършени/
3. Юноши – 13-16 г. /от 13 г.навършени до 16 г. и 12 месеца ненавършени/
4. Сеньори – 17-35 г. /от 15 г. и 12 месеца навършени до 35 г./ Ветерани – над 35 г.

Възрастта за Спартакиадата във Велико Търново за всеки танц се определя като средно-аритметична от всички участници в него към датата на мероприятието, на математически принцип /пр.: 11 г. 5 м. 29 дни = 11 г. = деца; а 11 г. 6 м. нагоре = 12 г. = юноши/!

Категории
Facebook страница