RESULTS BALLET 2015

SOLO BABY BALLET
296 1 Mоята кукла Яница Георгиева 10 10 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 129
297 2 ЗАЙЧЕ ДУА МАХМУД 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 112
298 3 Червената шапчица Яница Георгиева 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 117
SOLO MINI BALLET
299 1 „Вариациа за Кристин“ Кристин Сутрова 8 8 10 9 7 6 7 7 8 6 7 8 91
300 2 ВАРИАЦИЯ ОТ БАЛЕТА „КОПЕЛИЯ” ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА 6 7 9 8 7 7 7 7 7 7 6 7 85
301 3 Снежанка Елеонор Табакова 6 5 9 8 6 6 7 7 8 7 7 8 84
302 4 „Китри“ Магдалена Христова 7 6 8 8 7 6 7 6 7 7 9 7 85
303 5 ЛЮБОВ ВЕДА АДЖУСЕВА 5 5 9 8 6 5 6 6 6 6 7 6 75
304 6 Детска вариация Стефани Георгиева 8 8 9 9 6 6 6 6 8 7 7 7 87
305 7 Вариация от пролога на балета „Спящата красавица” Анелия Николаева Иванова 7 7 8 8 6 5 5 6 7 6 7 7 79
306 8 Вариация от балета Жизел Христо Тенев 6 6 9 8 7 6 7 6 8 6 7 8 84
307 9 ВАРИАЦИЯ НА КИТРИ ОТ БАЛЕТА „ДОН КИХОТ” ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА 8 7 9 7 6 6 6 6 8 8 7 8 86
308 10 Вариация на бялото коте Елена Томова 6 7 8 7 6 5 6 5 6 6 8 7 77
309 11 СКЪПОЦЕНЕН 6 6 8 7 6 6 7 6 6 5 7 7 77
310 12 Вариация на Раймонда от ІІІ-то действие на балета „Раймонда” Ая Нехатова Ахмедова 8 8 7 9 6 7 6 7 9 9 9 9 94
92 7 7 7 8 6 5 6 6 7 7 7 7 80
0
0
SOLO CHILDREN-QUALIFICATION BALLET 0
311 1 Вариация от балета „Копелия“ Дария Йорданова 9 9 8 8 9 10 9 9 9 9 9 9 107
318 2 Амурче Веселина Илиева 7 7 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 96
312 3 Фея“Нежност“ Дея Цонева 7 8 7 7 6 5 6 6 6 6 7 8 79
313 4 КИТРИ САРА ДИМОВСКА 9 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 91
314 5 ВАРИАЦИЯ ОТ БАЛЕТА „ЗЛЕ ОПАЗЕНОТО МОМИЧЕ” МОНИКА НИКОЛОВА 8 8 7 8 6 5 5 6 8 8 8 8 85
315 6 Делиб – Пицикато Ния Станкова 9 9 9 8 7 8 8 7 9 9 9 9 101
316 7 Фея Сребро из балета „Спящата красавица“ Теодора Гълъбова 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
317 8 Фея кукла Елена Димитрова 9 8 10 9 8 6 7 8 8 8 8 8 97
319 9 Вариация от І-во действие на балета „Жизел” (селско па де дьо) Долиана Маринова 6 8 7 7 6 5 6 5 6 6 6 6 74
320 10 Вариация Принцеса Флорина Жаклин Гудева 8 8 7 8 7 7 7 6 9 9 9 9 94
321 11 Вариация на Сванилда от балета Копелия Веселина Илиева 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
322 12 Вариация на Китри от балета „Дон Кихот“ Екатерина Веселинова 8 8 10 9 7 7 8 7 7 7 7 8 93
323 13 „Есмералда“ Калина Тодорова 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 88
324 14 Фея на нежността Полина Виденова 9 8 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 109
325 15 Вариация от балета „Зле опазеното момиче” Рая Маринова 7 6 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 78
326 16 Вариация на „Синя Птица“ Дария Йорданова 8 8 10 10 9 9 10 9 8 8 9 9 107
327 17 Вариация на Принцеса Флорина от балета «Спящата красавица» Тиана Великова 9 8 10 9 8 9 8 8 9 9 9 9 105
329 19 Малката Селфида Полина Виденова 8 7 10 9 7 6 7 7 8 8 8 8 93
330 20 „МУЗИКАЛЕН МОМЕНТ „ Дея Цонева 6 7 8 8 6 5 6 6 6 5 6 6 75
331 21 Фея нежност Кристина Колева 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 89
332 22 Вариация от балета „Зле опазено момиче“ Теодора Гълъбова 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 112
333 23 Вариация от „Пахита“ Рая Русева 10 9 10 10 9 9 8 8 9 9 9 8 108
334 24 Вариация  Есмералда Неда Тенева 7 7 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 96
335 25 „Нежност“ Виктория Енева 6 7 7 7 6 5 6 5 6 6 6 6 73
336 26 Баядера Алиса Николова 8 9 9 9 7 5 7 6 8 8 8 9 93
337 27 Вариация Пахита Илина Константинова 8 7 8 8 7 6 7 6 8 8 8 8 89
338 28 Вариация на Лиза от балета „Зле опазено момиче“ Бетина Бонева 9 9 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 97
339 29 Вариация „Куклената фея“ Мартина Куртева 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 119
340 30 Весталка Веселина Илиева 10 9 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 115
341 31 Вариация от па де троа от ІІІ-то действие на балета „Баядерка“ Александра Любенова 7 8 8 7 6 7 6 6 6 7 6 7 81
342 32 Вариация на Фея „Зрънце” от балета «Спящата красавица» КАТЕРИНА ШАБАРКОВА 8 8 10 9 7 7 6 7 10 10 10 10 102
343 33 Кралица на Дриадите Алиса Николова 6 7 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 85
344 34 Приспивна песничка Малена Джурова 10 9 10 10 8 7 8 8 9 9 8 9 105
FINALS SOLO CHILDREN BALLET
A B C D E
344 9 8 9 9 35
342 7 8 9 9 33
339 10 10 10 10 40
333 7 7 8 9 31
327 9 9 9 9 36
324 7 8 8 10 33
321 9 10 8 10 37
316 9 9 9 10 37
315 8 8 8 9 33
311 10 10 9 10 39
SOLO JUNIOR BALLET
345 1 Вариация на Аврора Велина Иванова 7 7 9 8 8 8 9 8 7 8 6 8 6 8 6 8 121
347 3 Зле опазено момиче Радина Харизанова 7 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 9 8 7 8 129
348 4 Вариация на Китри от балета „Дон Кихот“ Александра Петкова 10 10 9 9 10 9 10 9 8 8 8 8 9 9 9 8 143
349 5 Вариация Гамзати Бетина Димитрова 7 7 9 7 6 5 5 6 8 8 8 8 6 7 6 6 109
350 6 Вариация на Повелителката на дриадите Велина Иванова 7 6 8 8 6 6 5 6 8 9 8 9 6 8 7 7 114
351 7 ВАРИАЦИЯ НА КИТРИ – 2 ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 133
352 8 Ревност Александра Драгова 8 8 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 145
353 9 Копелия Полина Петрова 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 7 6 6 92
354 10 Вариация на Лиза от Балета „Зле Опазеното Момиче“ Александра Петкова 9 8 10 9 10 9 10 9 8 8 8 8 9 9 8 8 140
356 12 Вариация на Китри Велина Иванова 10 10 9 10 8 9 8 9 8 9 8 8 7 8 7 7 135
SOLO SENIORS BALLET 11:30
357 1 „Есмералда“ Елена Русанова 6 6 7 7 6 5 6 5 5 6 5 5 69
358 2 Синя птица Лилиан Асенова 5 5 4 5 6 5 6 6 5 5 5 5 62
359 3 „Нежност“ Елена Русанова 6 4 7 7 6 5 6 6 5 5 5 5 67
360 4 Вариация от балета Пахита Лилиан Асенова 6 6 7 6 7 5 7 7 6 6 6 6 75
SOLO/DUO BALLET
361 1 Вариация на перлите Алиса Николова, Полина Виденова . 9 8 8 8 . 7 6 7 7 . 8 9 8 9 94
362 2 Танц с гърне от балета „Баядерка” Цвета Иванова, Анелия Иванова , Моника Христова . 8 8 7 8 . 6 6 6 6 . 7 8 8 7 85
363 3 ПЕРЛИ Елена Димитрова, Мина Ялъмова, Кристина Колева . 9 8 7 8 . 8 8 8 8 . 8 8 8 8 96
375 4 Делиб Валс 8 9 9 8 7 8 7 7 8 9 9 8 97
GROUP B – M BALLET
364 1 Северни Принцеси 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 110
365 2 „Без думи“ 9 9 10 9 8 7 8 8 8 9 8 8 101
366 3 Маскен бал 8 9 10 10 6 5 6 6 8 8 9 8 93
367 4 „Разходка с чадърче“ 8 9 10 9 6 5 5 5 6 6 7 6 82
368 5 Лешникотрoшачка 8 8 10 9 7 6 7 7 8 8 8 8 94
369 6 Валс 7 7 8 8 6 5 6 6 7 7 8 7 82
7 8 ИГРА 8 9 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 85
8 9 „Картина от Севера“ 9 10 10 10 8 7 8 8 9 9 9 9 106
GROUP CH – J BALLET
373 1 Спомен 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 93
374 2 Приятелки от І-во действие на балета „Жизел“ 6 6 9 8 6 6 6 6 7 8 7 7 82
376 3 ЗИМА 9 8 9 9 8 8 8 8 8 9 8 9 101
377 4 Танц на часовете – кода, муз. Понкиели 6 7 9 8 7 7 8 8 7 7 7 7 88
378 5 Утро – Делиб 9 9 10 9 8 8 9 8 8 9 9 8 104
379 6 Па де катр от балета „Баядерка” 7 8 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 88
380 7 „Гранд Валс“ 9 10 10 9 8 8 8 8 9 9 9 9 106
381 8 Бал с маски 9 9 10 9 9 9 9 9 8 8 7 8 104
Категории
  • MySQL server version: 5.5.5-10.1.32-MariaDB collapsCat options: Array ( [title] => Категории [showPostCount] => [inExclude] => exclude [inExcludeCats] => Skrita1,Skrita2 [showPosts] => [showPages] => [linkToCat] => 1 [olderThan] => 0 [excludeAll] => 0 [catSortOrder] => ASC [catSort] => catId [postSortOrder] => ASC [postSort] => postTitle [expand] => 4 [defaultExpand] => [debug] => 1 [postTitleLength] => 0 [catfeed] => none [taxonomy] => category [post_type] => post [postDateAppend] => after [postDateFormat] => m/d [showPostDate] => [useCookies] => 1 [postsBeforeCats] => 1 [expandCatPost] => 1 [showEmptyCat] => 1 [showTopLevel] => 1 [customExpand] => [customCollapse] => [style] => noarrows [accordion] => 0 [title_link] => [addMisc] => [addMiscTitle] => [number] => 3 [includeCatArray] => Array ( ) [expandSym] => [collapseSym] => ) postsToExclude: Array ( ) CATEGORY QUERY: SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND t.slug NOT IN ('skrita1', 'skrita2') AND t.slug!='blogroll' ASC CATEGORY QUERY RESULTS Array ( [0] => stdClass Object ( [term_id] => 5 [name] => НОВИНИ [slug] => novini [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 5 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 66 ) [1] => stdClass Object ( [term_id] => 8 [name] => СЪБИТИЯ [slug] => sybitiq [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 8 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 17 ) [2] => stdClass Object ( [term_id] => 10 [name] => ЛАГЕР-ШКОЛИ / СЕМИНАРИ [slug] => lageri [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 10 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 30 ) [3] => stdClass Object ( [term_id] => 11 [name] => СТИПЕНДИИ [slug] => stipendii [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 11 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 18 ) [4] => stdClass Object ( [term_id] => 12 [name] => ЧЛЕНСТВО [slug] => chlenstvo [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 12 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 2 ) [5] => stdClass Object ( [term_id] => 25 [name] => АРХИВ [slug] => arhiv [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 25 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5 ) [6] => stdClass Object ( [term_id] => 44 [name] => НАГРАДЕНИ ТАЛАНТИ 2012 [slug] => grishko [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 44 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 11 [count] => 5 ) [7] => stdClass Object ( [term_id] => 45 [name] => "ДЪГА ОТ ТАЛАНТИ" 2012 - всичко за конкурса [slug] => vsichko-za-dga-2012 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 45 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 82 [count] => 5 ) [8] => stdClass Object ( [term_id] => 46 [name] => Банкови данни БФСТД [slug] => banka [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 46 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [9] => stdClass Object ( [term_id] => 47 [name] => "ХАРМОНИЯ И СИЛА"-СОЗОПОЛ 2012-РЕЗУЛТАТИ [slug] => hs-2012 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 47 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 25 [count] => 1 ) [10] => stdClass Object ( [term_id] => 48 [name] => СПАРТАКИАДА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО [slug] => spartakiada [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 12 ) [11] => stdClass Object ( [term_id] => 49 [name] => Национален отбор [slug] => natsionalen-otbor-2011 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5 ) [12] => stdClass Object ( [term_id] => 50 [name] => НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР-ЛЯТО-2012 [slug] => natsionalen-lager-lyato-2012 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 50 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 25 [count] => 2 ) [13] => stdClass Object ( [term_id] => 51 [name] => ТАНЦОВИ СТИЛОВЕ и ДИСЦИПЛИНИ [slug] => stilove [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 51 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [14] => stdClass Object ( [term_id] => 59 [name] => РЕЗУЛТАТИ-СПАРТАКИАДА [slug] => rezultati-spartakiada [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 59 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 48 [count] => 0 ) [15] => stdClass Object ( [term_id] => 61 [name] => РЕЗУЛТАТИ СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - ОПЪН и АКРО ДЕНС /без групи/ [slug] => rezultati-svremenni-tantsi-opn-i-akro-dens-bez-grupi [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 61 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 48 [count] => 0 ) [16] => stdClass Object ( [term_id] => 63 [name] => ДЪГА-2013 [slug] => dga-2013 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 63 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 25 [count] => 1 ) [17] => stdClass Object ( [term_id] => 68 [name] => МОРСКА ТАНЦОВА ОЛИМПИАДА "ХАРМОНИЯ И СИЛА" 2013 [slug] => morska-tantsova-olimpiada-harmoniya-i-sila-2013 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 68 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 25 [count] => 5 ) [18] => stdClass Object ( [term_id] => 70 [name] => ГОДИШЕН КАЛЕНДАР БФСТД [slug] => kalendar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 70 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [19] => stdClass Object ( [term_id] => 71 [name] => ФОТОСИ 2012 [slug] => fotosi12 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 71 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 48 [count] => 1 ) [20] => stdClass Object ( [term_id] => 72 [name] => ДЪГА 2014 [slug] => d-14 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 72 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 25 [count] => 15 ) [21] => stdClass Object ( [term_id] => 73 [name] => СВЕТОВНО 2014 [slug] => svetovno-2014 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 73 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 86 [count] => 2 ) [22] => stdClass Object ( [term_id] => 74 [name] => КОНКУРС РИСУНКИ 2014 [slug] => konkurs-risunki-2014 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 74 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [23] => stdClass Object ( [term_id] => 75 [name] => DANCE CUP ALBENA 2015 [slug] => dance-cup-albena-2014 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 75 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5 ) [24] => stdClass Object ( [term_id] => 76 [name] => МОСКВА-2014 [slug] => moskva-2014 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 76 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [25] => stdClass Object ( [term_id] => 77 [name] => МИРОВАЯ МОРСКАЯ АРТ-ОЛИМПИАДА [slug] => mirovaya-morskaya-art-olimpiada [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 77 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 10 ) [26] => stdClass Object ( [term_id] => 78 [name] => ART-OLIMPICS 2014 [slug] => art-olimpics-2014 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 78 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 83 [count] => 6 ) [27] => stdClass Object ( [term_id] => 79 [name] => Summer Dance Camp Academy [slug] => summer-dance-camp-academy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 79 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 19 ) [28] => stdClass Object ( [term_id] => 80 [name] => Art-Olimpics-Primorsko [slug] => art-olimpics-primorsko [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 80 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [29] => stdClass Object ( [term_id] => 81 [name] => ДЪГА-2015 [slug] => dga-2015 [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 81 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 8 ) [30] => stdClass Object ( [term_id] => 82 [name] => ДЪГА ОТ ТАЛАНТИ [slug] => dt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 82 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [31] => stdClass Object ( [term_id] => 83 [name] => WORLD SEA ART-OLIMPICS * ОЛИМПИАДА "ХАРМОНИЯ И СИЛА" [slug] => hs [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 83 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 8 ) [32] => stdClass Object ( [term_id] => 84 [name] => DANCE GUP ALBENA [slug] => dca [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 84 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [33] => stdClass Object ( [term_id] => 85 [name] => WADA-MOSKWA [slug] => mos [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 85 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 2 ) [34] => stdClass Object ( [term_id] => 86 [name] => WORLD-ESDU [slug] => esdu [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 86 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 0 ) [35] => stdClass Object ( [term_id] => 87 [name] => РИСУНКИ * ART-CONCURS [slug] => risun [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 87 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5 ) [36] => stdClass Object ( [term_id] => 88 [name] => УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ [slug] => uchenicheski-praktiki [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 88 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [37] => stdClass Object ( [term_id] => 89 [name] => EVROPEAN DANCE SHAMPIONSHIP POLAND [slug] => evropean-dance-shampionship-polska [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 89 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) [38] => stdClass Object ( [term_id] => 90 [name] => INTERNATIONAL STREET DANCE FEST [slug] => international-street-dance-fest [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 90 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 1 ) ) POST QUERY: POST QUERY RESULTS
Facebook страница