БАНКОВИ ДАННИ / BANK DETAILS

Банкови данни:
БФСТД „ЕРА-3000”,
Адрес: Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов“56
БУЛСТАТ: 160102683,
Банка ДСК,
Адрес на банката: Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ 6
SWIFT: STSABGSF
BIC: STSABGSF
IBAN: BG44STSA93000019145837
МОЛ: Кремена Шопова
основание: име на мероприятието + име на участника/колектива

Категории
Facebook страница