ВЪЗДУШЕН ТАНЦ

ВЪЗДУШЕН ТАНЦ

Дисциплина към БФСТД

1-во състезание за Купа „България“ на 15.04.2018 в зала С.И.Л.А. – Пловдив

Лиричен въздушен танц:

без присъствие на акробатика. Няма изисквания за брой елементи и/или качвания. Може да присъства и танц на земя, като задължително трябва да има допирна точка с уреда през цялото време. Позволява се до 3 секунди отделяне от уреда при преходи.

Времетраене: 1:30-2:30 мин.

Възрастови групи: деца: 6-9 г.; деца-2: 10-12 г; юноши: 13-16 г; сеньори: 17-25 г; сеньори-2: над 25 г.

Акробатичен въздушен танц

Възрастови групи: деца: 6-9 г.; деца-2: 10-12 г; юноши: 13-16 г; сеньори: 17-25 г; сеньори-2: над 25 г.

Правила, бонуси и наказания

Уреди за въздушен танц:

 1. Обръч
 2. Воал
 3. Хамак
 4. Мрежа
 5. Ремъци / халки
 6. Чупещ пилон

Мъже и жени се състезават отделно!

При по-голям брой участници се провеждат квалификации, където всеки състезател трябва да покаже с едно качване на уреда 3 упражнения. Към полуфинали и финали продължават допуснатите от журито, които оценяват само с „допуска се“ и „отпада“ всеки състезател. Разрешава се полуфинал и финал да бъдат с различни костюми и различни хореографии-съчетания.

На финали се позволява използване на собствен уред.

ПРАВИЛА

 1. Въздушен танц се нарича композиция от танцови и акробатични движения във въздуха, с помощта на уред.
 2. За успешно изпълнено съчетание по Въздушен танц, се счита запълнено време от минимум 3 минути /максимум 5 минути/, в които акробатичните елементи не бива да превишават 50%. Броят на акробатичните елементи трябва да бъдат минимум 6 и максимум 12.
 3. Позволява се максимум 2 пъти слизане на земя по време на състезателно изпълнение. То не трябва да превишава 10 секунди, преди следващо качване на уреда.
 4. Забранява се използване на опасни за здравето и живота аксесоари и пособия: режещи, огнеопасни, както и живи животни, и други подобни.
 5. Забранява се използване на аксесоари, които замърсяват танцувалното поле, като: фойерверки, дребни аксесоари, цапащи такива и други подобни.
 6. 6. Оценки – компоненти

6.1. Изпълнение – техника: 1-10 точки

6.2. Хореография – разнообразие, плавни преходи, присъствие на танцови движения: 1-5 точки

6.3. Артистичност – сценично поведение. Особено високо се оценява присъствие на сюжет, съответстващ костюм и изразителност: 1-5 точки

6.4. Сложност-трудност: Сборна оценка от добавяне на бонуси за трудност и изваждане на наказания за нечисто изпълнение

7. Упражнения за обръч с точки за трудност, които се добавят към общата оценка:

7.1. Качване на обръча с акробатичен елемент – 0,2

7.2. Луна – 0,2

7.3. Русалка – 0,4

7.4. Вис с обтегнат обръч отпред – 0,1

7.5. Вис с обтегнат обръч назад – 0,1

7.6. Мост /без ръце/ – 0,2

7.7. Мъжки шпагат с ръка/ръце, с главата надолу – 0,1

7.8. Мъжки шпагат без ръце, с главата надолу – 0,3

7.9. Вписан шпагат – 0,3

7.10.         Горен преден шпагат – 0,3

7.11.         Долен шпагат – 0,2

7.12.         Хванат шпагат с главата надолу върху долната точка на обръча на една ръка – 0,2

7.13.         Хванат шпагат с главата надолу върху долната точка на обръча без ръце – 0,3

7.14.         Вътрешен шпагат /с хват за горен или долен край на обръча/ – 0,4

7.15.         Скок от горна на долна част на обръча – 0,5

7.16.         Превъртане на един крак – 0,4

7.17.         Въртене с вис от горната част на обръча /минимум 8 оборота/ – 0,3

7.18.         Вис на едно коляно с хват на една ръка – 0,3

7.19.         Вис на едно коляно без ръце – 0,4

7.20.         Вис на стъпала с главата надолу /на два крака/ – 0,5

7.21.         Вис на стъпала с главата надолу /на един крак/ – 0,7

8. Двойка обръч – елементи:

8.1. Еленов елемент – 0,1

8.2. Долен двоен шпагат – 0,4

8.3. Вис на едно коляно и една ръка с преплетени долу крака – 0,3

8.4. Използване едновременно на двете точки на обръча /горна и долна от двамата състезателя поотделно-единият горе, другият-долу/ с еднакви елементи – 0,4

8.5. Използване едновременно на двете точки на обръча /горна и долна от двамата състезателя поотделно-единият горе, другият-долу/ с различни елементи – 0,3

9. Воал – елементи:

9.1. Шпагат – 0,1

9.2. Превъртане в шпагат с изкачване на единия крак – 0,3

9.3. Заден шпагат, с хват зад гърба с една ръка – 0,3

9.4. Обърнат шпагат с хват за ръце

9.5. Мъжки шпагат без ръце – 0,3

9.6. Салто напред – 0,3

9.7. Салто назад – 0,3

9.8. Качване на един крак – 0,1

9.9. Изкачване на ръце само /минимум 5 хвата/ – 0,3

9.10.         Вис с главата надолу, захват за два крака – 0,5

9.11.         Вис с главата надолу, захват за един крак – 0,7

10. Хамак

10.1.         Шпагат вътрешен в хамака – 0,2

10.2.         Долен шпагат – 0,2

10.3.         Хванат шпагат зад гърба с главата надолу – 0,3

10.4.         Мост – 0,3

10.5.         Вис на едно кляно и една ръка – 0,2

10.6.         Вис на едно коляно без ръце – 0,3

10.7.         Вис с главата надолу за два крака – 0,4

10.8.         Вис с главата надолу за един крак – 0,5

11. Мрежа

12. Ремъци

13. Наказания:

13.1.         Сгънати колене: 0,1-0,5

13.2.         Липса на падьоми: 0,1-0,5

13.3.         Липса на изравнено положение на краката, при необходимост от това в даден елемент: 0,1-0,3

13.4.         Неотворен чист шпагат на минимум 180 градуса /седеж не се признава за шпагат/:

13.5.         Падане: 0,1-0,5

13.6.         Престой на земя между качванията повече от позволените 10 сек: 0,3-0,8

13.7.         Неприлични жестове и/или лицеви изражения: 0,1-0,5

13.8.         Еротични движения и/или жестове: 0,1-0,5

13.9.         Разклащане на уреда в елементи, където това не се налага: 0,1-0,5

Допускат се авторски елементи, неописани по-горе, които по преценка на журито ще бъдат приравнени като трудност до някои от горе изброените. При одобрение, ще бъдат добавени в правилника за следващи състезания с бонус за трудност.

Заявки за участие в Първо Държавно първенство по ВЪЗДУШНИ ТАНЦИ, което ще се проведе на 15.04.2018 г. в Многофункционална зала С.И.Л.А. – Пловдив можете да подавате до 06.04.2018 на е-mail: zayavka1@abv.bg

ДАННИ ОПИСАНИЕ
1 Име на участника:
2 От: /град; адрес; телефон; e-mail/
3 Школа /при отсъствие на такава, се пише: индивидуален участник/:
4 Възраст /дата на раждане/:
5 Мъж/жена
6 Уред: Обръч, Воал,  Хамак /може да се запишат повече от един уред/
7 Времетраене:
8 По желание: записване на използваните елементи /минимум 6 – максимум 12/:
9 Запознат съм с правилата на поведение и ще спазвам етичен кодекс по време на участието си. Имам застраховка за спортист и нося персонална отговорност за своите изпънения: /име и подпис/

Такса-регистрация: 25 евро за всеки уред.

Сумите се превеждат по сметка тук: http://bfsdd.eu/2012/06/bankovi-danni-na-federatsiyata/

Категории
Facebook страница