СЪСТЕЗАНИЯ / COMPETITIONS

Българска Федерация организира танцови състезания и кани всички танцуващи с отворени сърца да изберат мястото на срещата!

The Bulgarian Federation organizes dance competitions and invites all dancers with open hearts to choose the place of the meeting!

Категории
Facebook страница