RESULTS ACRO DANCE

ACROBATIC DANCE
стартов номер номер по ред хореография/изпълнител
SOLO-JUNIOR-ACRO MG MG MG MG AA AA AA AA NP NP NP NP TB TB TB TB BV BV BV BV ОБЩО
102 1 Безстрашна/Анджела Няголова /fearless/Andjelina Nyagolova 7 6 7 6 7 9 10 9 5 5 4 4 8 9 8 9 8 8 7 8 144
103 2 Сън ли е/Ванеса Ганчева/Is this a dream, Vanesa Gancheva 5 5 6 6 6 8 9 8 3 4 4 4 10 10 9 9 9 8 7 7 137
104 3 Лара Крофт/Lara Croft 8 8 8 9 9 8 10 10 7 7 6 8 10 10 10 10 8 8 9 8 171
105 4 ЩЕ УСПЕЯ/Дарина Николова/ I will succeed/ Darina Nikolova 6 6 7 6 7 7 8 8 3 4 4 4 9 10 9 9 9 7 7 8 138
GROUP-ACRO . 0
107 1 ДЕН И НОЩ/Day and Night 10 9 10 9 9 9 10 9 5 3 4 3 9 10 9 10 9 10 7 10 164
108 2 МАГИЯ/Magic 9 9 10 9 8 9 9 10 4 4 4 4 10 10 10 10 8 9 10 9 165
FORMATION-ACRO . 0
109 1 ПРОБУЖДАНЕ/ Awakening 8 8 7 9 9 10 10 10 4 5 6 5 9 10 10 10 9 8 7 9 163
110 2 Ще се научим/We will learn it 7 7 7 7 7 7 8 10 3 3 4 3 9 10 10 9 8 7 7 8 141
111 3 ИНДИЙСКИ РИТМИ/Indian rhythms 9 9 10 9 8 10 10 9 3 3 4 4 10 10 10 10 9 8 10 9 164
112 4 Пламъци/ Flames 9 8 8 8 10 10 10 9 4 4 5 5 10 10 10 10 8 9 9 8 164
113 5 Пътешествие към приказния свят/Journey to the fairy world 7 7 8 7 8 9 8 8 3 3 3 3 9 8 10 10 8 8 8 9 144

……………………………………………………………………………………………….

Категории
Facebook страница