MODERN – COTEMPORARY

MODERN / CONTEMPORARY
T C I T C I T C I
STAR NO NO CHOREOGRAPHY
SOLO-JUNIOR-QUALIFICATION
152 1 „I’LL BE BACK” – “ ЩЕ СЕ ВЪРНА“ 5 6 6 6 5 6 7 6 8 6 5 6 7 7 7 93
147 2 Soul/Душа 4 6 5 4 6 6 7 7 8 6 6 6 8 8 8 95
153 3 “ WIND IN MY SOUL „- „ВЯТЪР В ДУШАТА МИ” 3 4 4 3 5 5 6 7 9 4 5 5 7 7 7 81
148 4 Solo for two, СОЛО ЗА ДВАМА 6 8 7 3 3 3 7 8 8 5 5 6 6 6 6 87
157 5 Lay Your Head Down, ПОСТАВИ ГЛАВАТА СИ ДОЛУ 6 6 7 7 7 7 8 9 9 7 7 7 7 6 6 106 f
158 6 Iron, ЖЕЛЕЗЕН 5 5 5 6 5 6 7 7 8 5 5 5 8 8 8 93
150 7 Heart and soul, СЪРЦЕ И ДУША 2 3 2 3 3 3 6 7 8 4 5 5 6 6 6 69
159 8 „Broken string”- „СКЪСАНИ СТРУНИ” 8 8 9 6 7 7 9 9 10 7 6 7 7 8 7 115 f
151 9 Poder Del Perro 9 9 9 8 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 136 f
154 10 “ WILL THINK ABOUT YOU” – „ ЩЕ МИСЛЯ ЗА ТЕБ” 8 8 8 9 8 8 10 9 10 8 9 8 9 9 9 130 f
155 11 „Resolve of live“ – „Решителен в живота“ 9 9 8 8 9 8 9 10 9 7 7 7 8 8 8 124 f
156 12 „Why didn’t anyone hear me ?” – „Защо никой не ме чува” 5 5 6 5 7 7 8 8 9 5 5 7 8 9 8 102 f
164 13 Build us, ИЗГРАДЕТЕ НАС 6 7 7 5 5 5 6 7 7 7 8 7 6 6 6 95
0
SOLO-SENIOR 0
166 1 Quick bubbles, Бързи мехурчета 8 8 7 9 8 8 8 8 9 8 8 9 7 7 7 119
162 2 „LIFE BY HABIT“ – „ЖИВОТ ПО НАВИК” 7 6 7 8 7 6 7 8 8 7 8 8 9 9 9 114
170 3 Valeriq Obretenova 0
171 4 Quand c’est ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 42
167 5 My music, МОЯТА МУЗИКА 7 7 7 8 8 10 8 8 9 8 8 9 9 9 9 124
163 6 Take my body, ВЗЕМИ ТЯЛОТО МИ 5 7 5 4 4 4 7 7 8 7 7 8 7 7 7 94
168 7 Love letter, ЛЮБОВНА ПИСМО 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 8 8 127
165 8 Липсващото парче, The missing piece 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 136
169 9 Red rose, ЧЕРВЕНА РОЗА 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 146
540 10 To follow the track 7 7 6 7 7 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 108
227 11 Exemption, Oсвобождаване 7 8 7 6 6 6 8 8 9 8 8 9 7 7 7 111
SOLO-JUNIOR-FINAL
164 1 Build us, ИЗГРАДЕТЕ НАС 6 6 6 5 5 5 7 6 7 6 6 6 8 8 8 95
161 2 7 7 6 5 5 5 8 8 10 6 5 5 6 6 6 95
156 3 „Why didn’t anyone hear me ?” – „Защо никой не ме чува” 5 5 6 4 6 6 8 8 9 5 6 7 7 7 7 96
155 4 „Resolve of live“ – „Решителен в живота“ 8 8 7 9 9 8 9 9 8 7 7 7 7 7 7 117
154 5 “ WILL THINK ABOUT YOU” – „ ЩЕ МИСЛЯ ЗА ТЕБ” 8 7 7 9 8 8 10 9 10 8 8 9 10 10 10 131
151 6 Poder Del Perro 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 138
159 7 „Broken string”- „СКЪСАНИ СТРУНИ” 7 8 8 6 7 6 9 9 9 6 5 6 8 8 8 110
157 8 Lay Your Head Down, ПОСТАВИ ГЛАВАТА СИ ДОЛУ 6 6 7 6 7 7 7 8 8 7 8 8 6 6 6 103
147 9 Soul/Душа 4 5 5 4 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 89
SOLO-MINI
160 1 „I want to be DOLL” – “ИСКАМ ДА СЪМ КУКЛА” 4 5 5 5 5 5 9 9 9 7 7 7 6 6 6 95
137 2 Mad World, ЛУД СВЯТ 5 4 4 4 4 4 8 8 9 7 7 6 8 8 8 94
138 3 „КАТО ЛЯСТОВИЦА ” – „AS SWALLOW” 5 6 6 6 6 7 8 9 9 7 8 7 8 8 8 108
SOLO-KIDS T C I T C I T C I T C I T C I
139 1 „Lost“ – „ИЗГУБЕНА” 4 4 4 4 5 6 7 7 8 6 7 7 7 7 7 90
145 2 Up side down, С главата надолу 7 8 7 6 6 6 8 7 8 8 9 8 8 8 8 112
143 3 Моята посока, MY DIRECTION 5 6 5 4 5 5 7 6 7 6 6 7 9 9 9 96
140 4 “ ХИПНОЗА“- “Hypnosis” 4 3 4 7 4 3 8 7 8 5 5 6 8 8 8 88
142 5 FEAR, СТРАХ 8 7 7 8 6 8 10 9 9 8 8 9 10 10 10 127
141 6 „Fight for honor „- „БОРБА ЗА ЧЕСТ” 4 5 5 6 7 8 9 8 9 6 5 6 8 8 8 102
144 7 Пътеводна светлина, Guiding Light 2 3 3 3 4 3 7 6 7 5 5 6 6 6 6 72
146 8 The sicret inside you, ТАЙНАТА ВЪТРЕ В ТЕБ 8 8 8 8 8 10 9 9 9 6 5 7 9 9 9 122
DUO-KIDS
173 1 Клоунът и усмивката, The clown and the smile 5 6 6 3 4 7 8 7 9 5 5 6 7 7 7 92
174 2 Beauty, Красота 5 7 6 4 6 7 8 9 9 6 8 8 9 9 9 110
DUO-JUNIOR T C I T C I T C I T C I T C I
175 1 Different minds, Рзлични умове 6 7 7 7 8 8 7 7 7 6 6 6 8 8 8 106
DUO/TRIO-SENIOR T C I T C I T C I T C I T C I
176 1 Love story, ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 149
177 2 „Angels do not fly „ – „Ангелите не летят” 8 9 8 9 8 8 8 9 9 7 7 7 9 10 10 126
178 3 Never give up, НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ 8 9 9 9 9 9 10 9 9 8 8 8 8 8 8 129
181 4 In the sky, В НЕБЕТО 9 9 9 9 10 10 9 9 9 8 9 8 8 8 8 132
TRIO-MINI/KIDS T C I T C I T C I T C I T C I
423 1 Полет / Flight 4 5 5 5 6 6 7 8 9 5 5 6 7 7 7 92
179 2 Pure feeling, ЧИСТО ЧУВСТВО 6 6 4 3 4 4 8 8 9 7 7 7 8 8 8 97
180 3 The  Lonely, САМОТАТА 5 6 5 8 8 9 9 9 9 7 7 8 7 7 7 111
GROUP-KIDS
182 1 Дом за родители, HOME FOR PARENTS 5 6 5 7 8 8 6 6 7 6 7 6 77
184 2 If, АКО 5 4 4 8 8 9 7 7 8 5 6 5 76
GROUP-JUNIOR/SENIOR T C I T C I T C I T C I
185 1 HELLO, ЗДРАВЕЙ 4 4 4 3 4 4 6 7 6 6 7 6 61
186 2 „Туземци”- “Natives” 7 8 7 3 3 3 8 8 8 7 6 5 73
183 3 Blu ocean, СИН ОКЕАН 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 9 9 113
FORMATION-KIDS/JUNIOR T C I T C I T C I T C I
187 1 Забравени кукли, FORGOTTEN DOLLS 4 5 6 5 7 7 6 6 7 5 5 5 68
190 2 Child of the Moon, ДЕЦА НА ЛУНАТА 5 3 4 4 4 5 8 8 8 8 9 9 75
188 3 Слип, SLIP 8 9 9 7 8 8 7 8 8 8 8 7 95
191 4 „LAST TRAIN „/„ПОСЛЕДЕН ВЛАК” 8 9 9 6 7 7 8 8 9 7 8 7 93
FORMATION-SENIOR T C I T C I T C I T C I
192 1 Colours of the ground, Цветовете на земята 9 10 9 10 10 10 8 9 9 9 9 9 111
189 2 Послание към бъдещето, Message to the Future 8 10 9 8 9 9 8 8 9 8 9 8 103
Категории
Facebook страница