РЕГЛАМЕНТ * RULLES DANCESTAR-BG

ОФИЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК
На Европейски Танцов Съюз ESDU за конкурсите DanceStar

 1. 1. Конкурсите DanceStar.

• конкурсите DanceStar представляват състезания, които се състоят от:

 • –          квалификации – DanceStar World Tour Qualifying Competitions;
 • –          и финал DanceStar – World Dance Masters.
 • • квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions се провеждат на определени места веднъж на всеки сезон, като най-добрите състезатели, които се класират от конкурсите участват във финала World Dance Masters;
 • • списъци за квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions се публикуват през септември (т.е. в началото на всеки сезон);
 • • всички участници, които се класират за финалите се разпределят в A лига или Б лига. Класирането е в зависимост от качеството на тяхното изпълнение и резултати, получени по време на квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions;
 • • финалът World Dance Masters се провежда всяка година през месец май в град Пореч, Република Хърватия;
 • • допуснати участници до финала са тези, които са преминали квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions и имат разрешение за участие – Starting  Permission;
 • • както квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions, така и финалът World Dance Masters са одобрени и контролирани от ESDU (Europian Star Dance Unit – утвърдена и водеща международна танцова федерация), което гарантира най-високо техническо и организационно качество, както и безпристрастно съдийство на всички квалификации DanceStar World Tour Qualifying Competitions и на финала World Dance Masters;
 • • единственият начин участниците да се класират за финала World DanceMasters е чрез участие в квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions.
 1. 2. Участници.
 • • квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions са отворени за всички любители и професионални танцьори;
 • • всяко училище, клуб, съюз или танцьор имат право да участват в DanceStar World Tour Competitions;
 • • членството в ESDU не е задължително, тъй като DanceStar World Tour Competitions са отворени за всички;
 • • един изпълнител(и) в индивидуален или дуо/трио/квартет група категория, може да танцува много танци в една дисциплина/група/възрастова категория, но само най-доброто изпълнение ще се счита за класиране (за допълнителна информация виж т. 13–точкова система за оценяване);
 • • организаторът на конкурса си запазва правото да проверява възрастта на участниците и броя на регистрираните танцьори. Той трябва да отговаря на броя на танцьорите на сцената по време на хореографията. Ако се установи, че е имало повече танцьори на сцената, отколкото регистрираните, наказателната такса е равна на таксата за категорията, в която се провежда хореографията (т.е. ако хореографията е регистрирана като група с 6 танцьори, а там са 8 танцьори на сцената, те ще бъдат таксувани допълнително с наказателна такса за група с максималния възможен брой танцьори, в този случай – 12 танцьори.) В подобен случай, отнасящ се до формация, допълнителната санкция се изчислява на база таксата за 26 танцьори на сцената.
 1. 3. Записване.
 • • всички кандидати да участват с платени такси (такса за регистрация, такса за участие, наказателна такса, ако има) и изпратени файлове във формат .mp3 получават разрешение – StartingPermission, което им дава право да участват;
 • • преди да кандидатствате, за който и да е от квалификационните конкурси, задължително е да се регистрирате в портала за регистрация;
 • • всеки участник трябва да плати еднократна такса за регистрация от 12,00 €. Плащайки таксата за регистрация, участникът придобива право на участие в квалификационен конкурс, както и правото да участва във финалите, ако се класира за тях;
 • • регистрационни такси не се връщат.
 1. 4. Квалификация DanceStar World Tour Qualifying Competition.
 • • всички квалификации DanceStar World Tour Qualifying Competitions са отворени за всички любители и професионалисти, които желаят да участват;
 • • регистрацията за конкурса се извършва онлайн в портала за регистрация;
 • DanceStar World Tour Qualifying Competitions са единствения начин за класиране и придобиване право на участие във финала World DanceMasters - А и Б лига;
 • • всеки турнир е с краен срок и с ограничен брой участници. Регистрацията за участие в конкурса е затворена, когато се достигне крайния срок или максималния брой на участниците;
 • • всяко училище/школа или танцьор може да участва в един или повече квалификационни конкурса. Ако с хореографията си в един квалификационен конкурс училището/школата или танцьора не се класират за финала в А или Б лига, след получаване на оценките и коментарите на съдиите, могат да подобрят хореографията си и да се регистрират за нов DanceStar квалификационен конкурс. Освен това е възможно, да се премине от Б лига в A лига, чрез подобряване на хореографията и регистриране за друг DanceStar квалификационен конкурс;
 • • няма ограничения за броя състезания на участниците;

 1. 5. Финал DanceStar – World Dance Masters.

A (TopClass) лига и Б (Standard) лига

 • • в зависимост от постигнатия резултат в квалификациите DanceStar World Tour Qualifying Competitions във финала на конкурса World Dance Masters участват хореографии, допуснати за А или Б лига;
 • • разрешението за участие Starting Permission задължително се представя в Пореч, Република Хърватия,  при регистрация за финала на конкурса World Dance Masters;
 • • хореографията, класирана на квалификациите, може да се различава от тази, представена на финала:

–          Възможни са промени в следните сегменти:

 • хореографията може да се променя (до 20%), с цел да се подобри ефективността в съответствие с коментарите на съдиите от квалификациите, но хореографията трябва да бъде разпознаваема с тази, която е представена в квалификацията;
 • танцьори – танцьорите могат да бъдат заменени, премахнати или добавени, но танцът не може да промени възраст или група категория, освен ако не е поискано в писмена форма с основателна причина. Танцът може да бъде поставен в по-ниска категория, с одобрението на борда на ESDU;
 • танцьор – един танцьор може да поиска промяна за възрастовата категория в която се състезава да бъде променена в по-висока възрастова категория;

–          за искане на промени във възраст или група категория се попълва формуляр в портала за регистрация.

 • • предоставя се възможност да участвате в квалификация за финала в конкурс DanceStar All Other Countries.
 • • за класиране в А лига на финала хореографията трябва да се оцени най-малко с 62.5% от максималния брой точки. Максималният брой точки зависи от броя на съдиите, оценяващи хореографията. Точковата система за оценяване е обяснена подробно в т. 13.
 • • за класиране в Б лига на финала хореографията трябва да се оцени между 41,6% и 62,4% от максималния брой точки. Максималният брой точки зависи от броя на съдиите, оценяващи хореографията. Точковата система за оценяване е обяснена подробно в т. 13.

 1. 6. Регистрация / входни такси.
 • • при регистрация в портала, ще Ви бъдат автоматично изчислении предоставени инструкции за плащане на таксите за участие и регистрация;
 • • таксите за участие се плащат на танцьор / на танц;
 • • таксите за регистрация се плащат на танцьор, веднъж на сезон /2017 г са по 12 евро/.
 • • след като всички танци са регистрирани и таксите платени, разрешение за участие Starting Permission ще бъдeпредоставено по електронна поща;
 • • само танците, които получат разрешение за участие Starting Permission могат да участват в конкурса.

 1. 7. Наказателни такси.
 • • всяка промяна в танците, които вече са регистрирани за участие в конкурса, ще доведе до плащане на 3 € наказателна такса в случай, че това довежда до промяна в стартовия списък, например: танцьор се отстранява от танца и поради това танца трябва да отиде от „Формация“ в категория „Група“;
 • • за танц, който се добавя към стартовия списък след крайния срок, се плаща 3 € наказателна такса;
 • • за да се получи разрешение за участие Starting Permission наказателните такси трябва да бъдат платени. Наказателната такса може да бъде платена и непосредствено преди началото на конкурса при „check-in“. Едва тогава участникът може да започне конкурса;
 1. 8. Възрастови категории.

• възрастови категории са:

 1. МИНИ: 4 – 8 години;
 2. ДЕЦА: 9 – 11 години;
 3. ЮНОШИ: 12 – 15 години;
 4. СЕНЬОРИ: 16 и повече години.
 • • крайната дата за определяне на възрастовите категории е последният ден от финалите DanceStar Finals;
 • • групи от МИНИ, ДЕЦА, ЮНОШИ и СТАРШИ се определят от най-възрастния от участниците в групата. Възрастовата категория за един танц на групата се определя от най-възрастния участник;
 • • възрастовата категория за изпълнения с повече от един танцьор се определя от портала за регистрация – изчислява се средната възраст на всички танцьори;
 • • МИНИ или ДЕЦА нямат право да се конкурират със СТАРШИ и СТАРШИ нямат право да се конкурират с МИНИ или ДЕЦА;
 • • Изключение: в дисциплината „Production Number“ и „Urban“, категория „Формация“ е позволено да има изпълнения с учасктие наМИНИ или ДЕЦА и СТАРШИ едновременно;

  1. 9. Категории:
  • Соло: 1 танцьор
  • Дуо / Трио / Квартет: 2/3/4 танцьори
  • Група: 5-12 танцьори
  • Формация: 13 + танцьори
  • Група Production Number: 9 – 12 танцьори
  • Формация  Production Number: 13 + танцьори

  10. Дисциплини:

  • Ballet
  • National/ FolkloricDance
  • Contemporary Modern
  • Lyrical
  • MTV Commercial
  • Open
  • Jazz
  • Musical Theater
  • Urban Dance Styles
  • B-boying
  • Acrobatic Dance
  • Production Number
  • Tap

  Моля обърнете внимание!

  • Тъй като хореографията е един от четирите компонента които се оценяват, уникалната хореография се предпочита и насърчава. Въпреки, че ние няма да дисквалифицираме репродукции, възпроизвеждащи работата на някой друг, те най-вероятно ще получат по-ниски резултати за хореография;
  • хореографии, регистрирани в неправилна възрастова категория или дисциплина ще бъдат оценявани от журито, като същите се пренасят в правилната категория, без да се приспадат точки;

  Моля, обърнете внимание!

  • Ако състезател се вписва в една и съща дисциплина два пъти, той остава в същата дисциплина и в категорията, в която е регистриран и се оценява според критериите за тази дисциплина и категория (изключение е за соло, дует / трио / квартет);
  • дисциплината “Theater Vocal” е достъпнa за регистрация само на квалификационен конкурс DanceStar All other Countries и финала World Dance Masters;

  • подробно обяснение и видео презентация на всяка дисциплина са на разположение в сайта на  ESDU.

  11. Времетраене на изпълненията.

  • Соло: 1.00 – 2.00 минути
  • Дуо / Трио / Квартет: 1.00 – 2.00 минути
  • Група: 2.00 – 3.00 минути
  • Формация: 2.00 – 3.30 минути
  • Production Number: 3.00 мин – 4.30 мин
  • • отчитането на времето започва с ясно изразено начало и завършва с ясно изразен край на изпълнението;
  • • времевият лимит има прозорец от 5 секунди. Излизането от рамките на тези срокове ще доведе до намаление на общата оценка с 20 точки.

  12. Музика.

  • • музиката трябва да бъде качена чрез портала за регистрация при регистрирането на танца;
  • • качената музика трябва да бъде във формат .mp3;
  • • крайният срок за качване на музиката е 24 часа преди деня на конкурса;
  • • в случай, че музиката не е качена, регистрираните танцьори няма да могат да изпълняват танците си;
  • • 1 хореография = 1 .mp3 файл.

  13. Точкова система на оценяване.

  • (а) Техника: 40%
  • (б) Хореография: 30%
  • (в) Ниво на изпълнение: 15%
  • (г) Цялостно впечатление: 15%

  • всеки съдия оценява с точки по скала от 1 до 10 за всеки от критериите. Общият брой точки, на един съдия е максимум 40 точки;

  • –          журито се състои от 3 до 5 съдии за всеки танц. Един резервен съдия е винаги налице;
  • –          оценката е неразкрита и окончателна;
  • –          оценяването е еднократно;
  • –          организаторите си запазват правото за въвеждане на допълнителен кръг оценяване в случай на голям брой участници в същата дисциплина и категория, но само по искане на съдиите;
  • –          след състезанието, състезателите могат да направят преглед на точките, както и коментарите на съдиите.
  • –          точките и коментарите за всяка хореография ще бъдат на разположение 7 дни след конкурса, на портала за регистрация за всеки танц, който е завършил.
  • • танци, които постигат повече от 62.5% от всички точки се класират за А лига на финала на конкурса World DanceMasters;
  • • танци, които печелят между 41,6% и 62,4% се класират за Б лига на финала на конкурса World DanceMasters;
  • • ако желаят, танцьорите могат да подобрят тяхната оценка, като се регистрират за всеки друг конкурс, който е част от световното турне DanceStar;
  • • в случай, че те получат по-ниски оценки на други конкурси DanceStar World Tour, най-добрия резултат ще бъде взет под внимание за финала;
  • • всеки СОЛО танцьор може да изпълнява толкова различни хореографии в една и съща дисциплина / категория колкото желае, но само най-високо оценената хореография ще определя мястото му в класирането.  Всички останали хореографии ще бъдат оценявани и ако им достигат точките ще се класирват за А или Б лига на финала;
  • • всички Дуо / Трио / Квартет танцьори могат да изпълняват толкова различни хореографии в една и съща дисциплина / категория колкото желаят, но само най-високо оценената хореография ще определя мястото им в класирането.  Всички останали хореографии ще бъдат оценявани и ако им достигат точките ще се класирват за А или Б лига на финала;

  14. Специални награди.

  • специални награди се дават на всички конкурси DanceStar World Tour . Има три различни вида специални награди :

  • –          най-добър мъжки талант;
  • –          най-добър женски талант;
  • –          най-добра хореография.

  • за изключително изпълнение журито дава извънредна награда на състезатели без значение в коя категорияи отделно от останалите специални награди.

  15. Общи правила.

  • • като се регистрирате за конкурс вие се съгласявате с правилата и насоките на ESDU;
  • • представител на училището или клуба трябва да бъде на разположение зад сцената поне пет танца, преди техния танц;
  • • директорите или треньорите нямат право да правят знаци или да дават сигнали на танцьорите, или да стъпват на сцената по време на изпълнението;
  • • училищата или клуба са единствено отговорни за всякакви наранявания или инциденти, които се случват по време на състезанието. Трябва да имат своя собствена застраховка.

  Неспазването на следните правила може да доведе до намаляване с 20 точки:

  • –          неуспехът в подготовката на музиката!
  • –          големи промени в класирана хореография!
  • –          с над 5 секунди превишаване на времевия лимит!
  • • представителят на всяко училище или клуб ще има възможност да присъства на срещи, когато ще бъде информиран за програмата, или промените в конкурса.
  • • учители, треньори и публиката могат да бъдат порицани и отстранени от сцената за непокорство;
  • • училищата могат да бъдат дисквалифицирани в случай на непокорство от танцьори, инструктори, треньори или директори на училища;
  • • оригинална хореография е разрешена във всички дисциплини;
  • • акробатиката се определя като обикновена гимнастика и не е танцувален елемент (salt, flick-flack). Скокове и повдигания не са включени в това определение и са изключения от това правило;
  • • акробатика и гимнастика трябва да се използват само ако са правилно съчетани и не доминират в стила на танца;
  • • времето за изпълнение трябва да се спазва, за да останем в график. За всяко допълнително време, необходимо за преобличане на костюм, организаторите трябва да се информират предварително в office@esdu.org;
  • • стартовият списък ще бъде обявен на портала за регистрация една седмица преди турнира;
  • • излизането на сцената трябва да се случи непосредствено след като е обявен номера и следва да се отиде директно до началните позиции. Участниците трябва да излязат от сцената веднага след края на танца;
  • • всички костюми, музика и стилове представяне трябва да са направени с добър вкус и в духа на добро спортсменство;
  • • реквизитът за танца се позволява да се сглоби по-най бързия начин преди изпълнението и да се отстрани най-бързо, след танца;
  • • лични светлинни ефекти, включително противопожарни ефекти са абсолютно забранени;
  • • креативност, оригиналност, движение, сила, използване на пространството и способности на изпълнителите са важни;
  • • хореографията трябва да е подходяща за способността и възрастта на изпълнителите;
  • • отделните точки ще се дават само в категориите СОЛО. Всички други резултати са базирани на изпълнение на цялата група като цяло;
  • • Дуо и Трио трябва да са с хореография по начин, който подчертава връзката помежду им;
  • • живо пеене е разрешено само в „Production number“;
  • • директори на училища / клубове са поканени и се очаква да вземат участие в официалното откриване, учителски срещи и церемонията по присъждане на наградите.
  Категории
  Facebook страница