РЕЗУЛТАТИ / RESULTS * STREET DANCE 2016

Жури:
  • Елица Луканова – България, АМТИИ
  • Стефано Селлати – Италия, Mondial dance – Roma
  • Хосе Де Ла Круз – САЩ, Brodway Dance Center
  • Христо Хаджимихайлов – България
Компоненти на оценяване:
  • Т – техника
  • К – композиция
  • И – имидж
  • О – оригиналност, сложност
12:45 STREET DANCE
N dance/танц/изп.
SOLO -MINI T C I O T C I O T C I O T C I O
727 Вики Илиева 6 6 7 6 6 6 6 6 9 7 9 9 7 6 6 7 109
SOLO-JUNIOR T C I O T C I O T C I O T C I O
427 U can’t touch this – Михаил Стоянов 4 5 4 5 1 2 1 1 3 2 3 3 4 4 4 4 50
428 Hip Hop Girl , РЕЯ – СИЯНА ПЕТРОВА 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 52
429 Дилек Хаджиалиева 5 5 6 5 5 6 6 6 8 7 7 8 5 5 5 5 94
426 Crushing, РАЛИЦА СТОЯНОВА 7 6 6 6 8 8 9 8 9 8 9 9 5 6 5 6 115
144 „Куклите танцуват“ – MTV, Камелия Ламбова 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57
703 Big bad wolf, Валерия Гуль 4 4 4 4 4 5 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 69
726 Мариo Проданов 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 4 5 94
729 Симеон Благоев 7 6 6 6 8 7 9 9 6 7 6 6 6 5 5 6 105
746 Дари Янева 7 7 6 6 10 8 9 9 9 8 8 9 5 5 5 5 116
SOLO-SENIOR T C I O T C I O T C I O T C I O
430 Сraze, КАМЕЛИЯ КЪНДЕВА 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 5 5 5 5 124
431 Георги Попов 0
730 Габриел Атанасов 8 7 7 6 10 9 9 9 9 9 8 9 6 6 6 6 124
744 Вики Михайлова 7 7 6 6 10 9 10 10 9 9 10 10 5 5 5 6 124
745 Адриян Дянков 9 8 8 8 10 9 10 10 10 10 9 10 6 6 6 6 135
0
DUO T C I O T C I O T C I O T C I O 0
432 Дилек Хаджиалиева, Георги Попов 7 8 7 7 5 1 4 5 6 6 6 6 68
433 Life of the party, РАЛИЦА СТОЯНОВА, КАМЕЛИЯ КЪНДЕВА . 7 7 8 7 . 7 7 7 8 . . 6 6 6 7 83
GROUP-KIDS-STREET T C I O T C I O T C I O T C I O
731 Група юноши 8 8 8 6 9 9 9 8 7 7 7 7 93
435 ОГЪН ВЪЗДУХ И ВОДА 6 7 7 7 7 5 8 7 5 6 5 5 75
464 Sorry – MTV 6 6 6 6 7 7 7 7 6 5 5 6 74
205 „Модерни“ – MTV 6 6 6 6 8 7 8 7 5 5 5 5 74
732 Група сеньори 8 7 8 6 9 9 10 9 6 7 6 6 91
Категории
Facebook страница