RESULTS BALLET 2015

SOLO BABY BALLET
296 1 Mоята кукла Яница Георгиева 10 10 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 129
297 2 ЗАЙЧЕ ДУА МАХМУД 9 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 112
298 3 Червената шапчица Яница Георгиева 10 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 117
SOLO MINI BALLET
299 1 „Вариациа за Кристин“ Кристин Сутрова 8 8 10 9 7 6 7 7 8 6 7 8 91
300 2 ВАРИАЦИЯ ОТ БАЛЕТА „КОПЕЛИЯ” ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА 6 7 9 8 7 7 7 7 7 7 6 7 85
301 3 Снежанка Елеонор Табакова 6 5 9 8 6 6 7 7 8 7 7 8 84
302 4 „Китри“ Магдалена Христова 7 6 8 8 7 6 7 6 7 7 9 7 85
303 5 ЛЮБОВ ВЕДА АДЖУСЕВА 5 5 9 8 6 5 6 6 6 6 7 6 75
304 6 Детска вариация Стефани Георгиева 8 8 9 9 6 6 6 6 8 7 7 7 87
305 7 Вариация от пролога на балета „Спящата красавица” Анелия Николаева Иванова 7 7 8 8 6 5 5 6 7 6 7 7 79
306 8 Вариация от балета Жизел Христо Тенев 6 6 9 8 7 6 7 6 8 6 7 8 84
307 9 ВАРИАЦИЯ НА КИТРИ ОТ БАЛЕТА „ДОН КИХОТ” ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА 8 7 9 7 6 6 6 6 8 8 7 8 86
308 10 Вариация на бялото коте Елена Томова 6 7 8 7 6 5 6 5 6 6 8 7 77
309 11 СКЪПОЦЕНЕН 6 6 8 7 6 6 7 6 6 5 7 7 77
310 12 Вариация на Раймонда от ІІІ-то действие на балета „Раймонда” Ая Нехатова Ахмедова 8 8 7 9 6 7 6 7 9 9 9 9 94
92 7 7 7 8 6 5 6 6 7 7 7 7 80
0
0
SOLO CHILDREN-QUALIFICATION BALLET 0
311 1 Вариация от балета „Копелия“ Дария Йорданова 9 9 8 8 9 10 9 9 9 9 9 9 107
318 2 Амурче Веселина Илиева 7 7 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 96
312 3 Фея“Нежност“ Дея Цонева 7 8 7 7 6 5 6 6 6 6 7 8 79
313 4 КИТРИ САРА ДИМОВСКА 9 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 8 91
314 5 ВАРИАЦИЯ ОТ БАЛЕТА „ЗЛЕ ОПАЗЕНОТО МОМИЧЕ” МОНИКА НИКОЛОВА 8 8 7 8 6 5 5 6 8 8 8 8 85
315 6 Делиб – Пицикато Ния Станкова 9 9 9 8 7 8 8 7 9 9 9 9 101
316 7 Фея Сребро из балета „Спящата красавица“ Теодора Гълъбова 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
317 8 Фея кукла Елена Димитрова 9 8 10 9 8 6 7 8 8 8 8 8 97
319 9 Вариация от І-во действие на балета „Жизел” (селско па де дьо) Долиана Маринова 6 8 7 7 6 5 6 5 6 6 6 6 74
320 10 Вариация Принцеса Флорина Жаклин Гудева 8 8 7 8 7 7 7 6 9 9 9 9 94
321 11 Вариация на Сванилда от балета Копелия Веселина Илиева 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
322 12 Вариация на Китри от балета „Дон Кихот“ Екатерина Веселинова 8 8 10 9 7 7 8 7 7 7 7 8 93
323 13 „Есмералда“ Калина Тодорова 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 88
324 14 Фея на нежността Полина Виденова 9 8 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 109
325 15 Вариация от балета „Зле опазеното момиче” Рая Маринова 7 6 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 78
326 16 Вариация на „Синя Птица“ Дария Йорданова 8 8 10 10 9 9 10 9 8 8 9 9 107
327 17 Вариация на Принцеса Флорина от балета «Спящата красавица» Тиана Великова 9 8 10 9 8 9 8 8 9 9 9 9 105
329 19 Малката Селфида Полина Виденова 8 7 10 9 7 6 7 7 8 8 8 8 93
330 20 „МУЗИКАЛЕН МОМЕНТ „ Дея Цонева 6 7 8 8 6 5 6 6 6 5 6 6 75
331 21 Фея нежност Кристина Колева 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 89
332 22 Вариация от балета „Зле опазено момиче“ Теодора Гълъбова 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 112
333 23 Вариация от „Пахита“ Рая Русева 10 9 10 10 9 9 8 8 9 9 9 8 108
334 24 Вариация  Есмералда Неда Тенева 7 7 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 96
335 25 „Нежност“ Виктория Енева 6 7 7 7 6 5 6 5 6 6 6 6 73
336 26 Баядера Алиса Николова 8 9 9 9 7 5 7 6 8 8 8 9 93
337 27 Вариация Пахита Илина Константинова 8 7 8 8 7 6 7 6 8 8 8 8 89
338 28 Вариация на Лиза от балета „Зле опазено момиче“ Бетина Бонева 9 9 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 97
339 29 Вариация „Куклената фея“ Мартина Куртева 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 119
340 30 Весталка Веселина Илиева 10 9 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 115
341 31 Вариация от па де троа от ІІІ-то действие на балета „Баядерка“ Александра Любенова 7 8 8 7 6 7 6 6 6 7 6 7 81
342 32 Вариация на Фея „Зрънце” от балета «Спящата красавица» КАТЕРИНА ШАБАРКОВА 8 8 10 9 7 7 6 7 10 10 10 10 102
343 33 Кралица на Дриадите Алиса Николова 6 7 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 85
344 34 Приспивна песничка Малена Джурова 10 9 10 10 8 7 8 8 9 9 8 9 105
FINALS SOLO CHILDREN BALLET
A B C D E
344 9 8 9 9 35
342 7 8 9 9 33
339 10 10 10 10 40
333 7 7 8 9 31
327 9 9 9 9 36
324 7 8 8 10 33
321 9 10 8 10 37
316 9 9 9 10 37
315 8 8 8 9 33
311 10 10 9 10 39
SOLO JUNIOR BALLET
345 1 Вариация на Аврора Велина Иванова 7 7 9 8 8 8 9 8 7 8 6 8 6 8 6 8 121
347 3 Зле опазено момиче Радина Харизанова 7 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 9 8 7 8 129
348 4 Вариация на Китри от балета „Дон Кихот“ Александра Петкова 10 10 9 9 10 9 10 9 8 8 8 8 9 9 9 8 143
349 5 Вариация Гамзати Бетина Димитрова 7 7 9 7 6 5 5 6 8 8 8 8 6 7 6 6 109
350 6 Вариация на Повелителката на дриадите Велина Иванова 7 6 8 8 6 6 5 6 8 9 8 9 6 8 7 7 114
351 7 ВАРИАЦИЯ НА КИТРИ – 2 ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 133
352 8 Ревност Александра Драгова 8 8 10 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 145
353 9 Копелия Полина Петрова 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 7 6 6 92
354 10 Вариация на Лиза от Балета „Зле Опазеното Момиче“ Александра Петкова 9 8 10 9 10 9 10 9 8 8 8 8 9 9 8 8 140
356 12 Вариация на Китри Велина Иванова 10 10 9 10 8 9 8 9 8 9 8 8 7 8 7 7 135
SOLO SENIORS BALLET 11:30
357 1 „Есмералда“ Елена Русанова 6 6 7 7 6 5 6 5 5 6 5 5 69
358 2 Синя птица Лилиан Асенова 5 5 4 5 6 5 6 6 5 5 5 5 62
359 3 „Нежност“ Елена Русанова 6 4 7 7 6 5 6 6 5 5 5 5 67
360 4 Вариация от балета Пахита Лилиан Асенова 6 6 7 6 7 5 7 7 6 6 6 6 75
SOLO/DUO BALLET
361 1 Вариация на перлите Алиса Николова, Полина Виденова . 9 8 8 8 . 7 6 7 7 . 8 9 8 9 94
362 2 Танц с гърне от балета „Баядерка” Цвета Иванова, Анелия Иванова , Моника Христова . 8 8 7 8 . 6 6 6 6 . 7 8 8 7 85
363 3 ПЕРЛИ Елена Димитрова, Мина Ялъмова, Кристина Колева . 9 8 7 8 . 8 8 8 8 . 8 8 8 8 96
375 4 Делиб Валс 8 9 9 8 7 8 7 7 8 9 9 8 97
GROUP B – M BALLET
364 1 Северни Принцеси 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 110
365 2 „Без думи“ 9 9 10 9 8 7 8 8 8 9 8 8 101
366 3 Маскен бал 8 9 10 10 6 5 6 6 8 8 9 8 93
367 4 „Разходка с чадърче“ 8 9 10 9 6 5 5 5 6 6 7 6 82
368 5 Лешникотрoшачка 8 8 10 9 7 6 7 7 8 8 8 8 94
369 6 Валс 7 7 8 8 6 5 6 6 7 7 8 7 82
7 8 ИГРА 8 9 8 8 6 6 6 6 7 7 7 7 85
8 9 „Картина от Севера“ 9 10 10 10 8 7 8 8 9 9 9 9 106
GROUP CH – J BALLET
373 1 Спомен 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 93
374 2 Приятелки от І-во действие на балета „Жизел“ 6 6 9 8 6 6 6 6 7 8 7 7 82
376 3 ЗИМА 9 8 9 9 8 8 8 8 8 9 8 9 101
377 4 Танц на часовете – кода, муз. Понкиели 6 7 9 8 7 7 8 8 7 7 7 7 88
378 5 Утро – Делиб 9 9 10 9 8 8 9 8 8 9 9 8 104
379 6 Па де катр от балета „Баядерка” 7 8 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 88
380 7 „Гранд Валс“ 9 10 10 9 8 8 8 8 9 9 9 9 106
381 8 Бал с маски 9 9 10 9 9 9 9 9 8 8 7 8 104
Категории
Facebook страница